Welkom

Federatie van de parochies: Susteren - Mariaveld - Nieuwstadt - Roosteren - Dieteren
Stacks Image 505
GEDACHTENISVIERING OP KERKHOF
Omdat wij zoveel mogelijk mensen willen laten deelnemen aan de gedachtenisvieringen vinden deze binnen de parochiefederatie Susteren plaats op de kerkhoven van de parochies. Hierdoor kan een grotere groep aan de gebedsbijeenkomst deelnemen en kunnen wij voldoen aan de coronavoorschriften zoals deze op het moment van het schrijven van dit bericht gelden.
Bij slecht weer zullen deze gedachtenisvieringen worden ingekort.

Overzicht gedachtenisvieringen:

zondag 25 oktober

Dieteren: Na H. Mis van 9.00 uur
Roosteren: Om 15.00 uur

Zondag 1 november

Susteren om 12.00 uur kerkhof basiliek
Mariaveld om 15.00 uur kerkhof
nieuwstadt om 15.00 uur nieuw kerkhof
ALPHACURSUS

Op 8, 15, 22, 29 september en 6, 13, 27 oktober en 3, 10, 17, 24 november wordt in Sittard een zogenaamde Alpha cursusgehouden

Wat is de Alpha Cursus?

Een Alpha Cursus is een goede manier om (opnieuw) vanaf de basis kennis te maken met Christus. Vrij met elkaar spreken in een ontspannend en vriendschappelijk sfeer. Een tijdje ga je op pad met andere mensen die je vanzelf beter leert kennen.

Voor wie is de Alpha Cursus?

De Alpha Cursus is voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof.
Hoe ziet het programma eruit?
De avond begint met een gezamenlijke maaltijd, waarbij het gesprek gaat over de belevenissen van alledag. Dan volgt een inleiding van een half uur waarin een thema wordt aangedragen. Zo’n thema kan zijn: Waarom stierf Jezus aan het kruis? De Bijbel lezen: waarom en hoe? Hoe leidt God ons? Hoe kan ik vervuld worden met de heilige Geest? De inleidingen bieden stof tot nadenken en uitwisseling in kleinere groepjes.

Wat kost het?
De Alpha Cursus is gratis. Alleen voor de maaltijd en het weekend wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Een Alpha Cursus bestaat uit 11 bijeenkomsten waarbij ook een weekend is inbegrepen. • Het christelijk geloof: saai, onwaar en achterhaald •

Meer informatie en aanmelden:
https://www.alphasittard.nl/

NIEUWS VIA FACEBOOK
CORONAMAATREGELEN
Stacks Image 16563
EUCHARISTIE VIEREN

TEN TIJDE

VAN HET

CORONAVIRUS

De bisschoppen hebben bekend gemaakt dat vanaf 2e Pinksterdag (1 juni) de kerken voor publieke vieringen weer geopend mogen worden. Voor de vrijwilligers die zich met de inrichting van kerken en de uitvoering van de bisschoppelijke instructies (- 9 bladzijden) bezig gehouden hebben, is dinsdag 2 juni de vroegst haalbare datum om met de vieringen in onze vijf kerken te kunnen beginnen.
De eucharistievieringen in het coronatijdperk kunnen slechts onder strikte voorwaarden worden gevierd, aldus de bisschoppen.

Deze bepalingen voor de kerkgangers zijn onder andere- :

  1. 1. Kerkgangers mogen geen gezondheidsklachten hebben.
  2. 2. Bij binnenkomst wordt gecontroleerd of de kerkgangers zijn aangemeld en ze dienen de handen te ontsmetten met het ontsmettingsmiddel dat bij de ingang van de kerk ter beschikking wordt gesteld.
  3. 3. Er mogen maximaal 30 kerkgangers aan één viering deelnemen.

Men dient voor elke H. Mis zich bij de parochie telefonisch aan te melden!!
Met naam, adres en telefoonnummer-. Tevens dient men toestemming te geven dat deze gegevens een tijdlang bewaard mogen blijven. Per parochie is er één aanmeldpunt. Waar en wanneer u kunt reserveren staat beneden vermeld.
DIT RESERVEREN IS VEREIST!En vol is vol.

  1. 4. De afstand tussen de kerkgangers moet 1,5 meter bedragen. In de kerk zijn voor de kerkgangers looproutes aangegeven. En op de banken markeringen. In de kerk wordt gecontroleerd of deze regels in acht worden genomen, niet alleen bij het plaats nemen en verlaten van de kerk, maar ook bij het ter Communie gaan

  1. 5. Tot aan het weekend van 12/13 juni (Sacramentsdag) wordt geen Heilige Communie aan de kerkgangers uitgereikt. Er moeten eerst voorzorgsmaatregelen worden genomen zodat dit uitreiken zonder besmettingsgevaar kan gebeuren.


  1. 6. Er wordt tijdens de Heilige Mis niet gecollecteerd. Bij de uitgang staan voor de kerkgangers collectebussen waarin de – nu zeker – broodnodige bijdrage voor de parochie gedeponeerd kan worden.

  1. 7. Als er tijdens de Heilige Mis door een cantor wordt voorgezongen mogen de kerkgangers NIET meezingen. Hoe gek het ook klinkt: Volkszang is verboden.

  1. 8. 8. Er zijn geen misboekjes / Laus Deo beschikbaar voor het volgen van de H. MisWilt U deelnemen aan een H. Mis in het weekend dan moet u van tevoren reserveren. Dit kan op dinsdag- en woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Voor
Susteren: tel: 046-4492171
Mariaveld: tel: 046-4491777
Nieuwstadt: tel: 046-4857074 ( dinsdag ) 046-4854141( woensdag)
Dieteren: tel: 046-4492901 (
alleen op dinsdagochtend!)
Roosteren tel: 046-4494322 (
alleen op dinsdagochtend!)

Wij allen, priesters, kerkbestuursleden en leden van de parochie-comités zijn niet blij met deze maatregelen. Zij worden echter voor ons aller bestwil en voor de bestwil van onze (zwakkere) medemensen genomen om de mogelijkheid tot besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk in te perken. Wij hopen dan ook op uw begrip hiervoor!

Pastoor-deken Geert Lauvenberg

LEZINGEN

LITURGIE

KLIK Hier treft u het lezingenschema aan en alle lezingen tot aan 22 november 2020

TARIEVEN
Stacks Image 16709
BESTUUR
x
BESTUUR VAN DE PAROCHIEFEDERATIE
Stacks Image 16711
Cluster SUSTEREN
parochies:
SUSTEREN
MARIAVELD
NIEUWSTADT
DIETEREN
ROOSTEREN

OVERZICHT LEDEN
VAN DE PAROCIECOMITE

CONTACT
046-4491284


B.g.g.

BIJ NOOD

bel Vastrada:


046-4499292


E-mail: [email protected]

Pastoraal team
pastoor-deken
Drs. G. Lauvenberg
046-4491284
[email protected]

Kapelaan:

Father Amir
046-4491296
[email protected]