Welkom

Federatie van de parochies: Susteren - Mariaveld - Nieuwstadt - Roosteren - Dieteren
Allerheiligen - Allerzielen

Je bent niet dood,
je geloofde te allen tijde dat er een hemel was waar je eens zou leven.
Daar woon je nu -en ik ben hier gebleven en
weet niet waar mijn pad mij heen zal leiden.

Een pad?

Maar dan een dat ik zelf zal moeten banen
waar echter 't uitzicht mij nooit ten volle zal ontbreken.
Je zei altijd, God, waarheen leidt anders toch mijn leven,
wanneer U Uw woord niet tot mij zult blijven spreken.

Je hebt nu rust, die ik hier nergens nog kan vinden,
misschien ligt het aan mij, misschien aan Hem?

Je bent niet dood .....

mijn God, sla nu een brug tussen Uw Rijk en mijn verwarde wegen.

Maar klinken blijft zijn stem en altijd door wil Hij zich aan mij weer binden.

Want telkens aan het eind kom ik U tegen en wijst U mij naar U, mijn einddoel, terug.

NIEUWE MAATREGELEN OM BESMETTING MET HET CORONAVIRUS TE VOORKOMEN


Vanaf 10 oktober mogen slecht
30 kerkgangers gelijktijdig aan een vieringen in de kerk deelnemen.

Wil men deelnemen aan een viering in de kerk dan dient men zich een aantal dagen van te voren aan te melden bij het parochiekantoor/vrijwilliger.

Tijdens de dienst wordt men verzocht een mondkapje te dragen. (Behalve bij het ontvangen van de Heilige communie)ALLERZIELEN-ALLERHEILIGEN


1. Alle geplande gedachtenisvieringen op het kerkhof gaan niet door!

Tijdens de H. missen in het weekend van 31 oktober en 1 november ( In Dieteren op 25 oktober om 9.00 uur) zal bijzonder gebeden worden voor de overledenen van het afgelopen jaar. 

2. Op zondag 1 november zijn de kerken geopend tussen 14.00 uur en 16.00 uur en kunnen de parochianen de gedachtenisprentjes met de lijst van overleden van het afgelopen jaar in ontvangst nemen.


3. Tijdens de H. Mis in Nieuwstadt op 1 november om 11.00 uur , die via YouTube wordt uitgezonden, zullen  alle namen van de overledenen van het afgelopen jaar uit de federatie Susteren worden voorgelezen.

4. De deken en de kapelaan zullen op 1 november de graven zegenen van de overledenen op de kerkhoven (in Dieteren gebeurt dit op 25 oktober)

VERGEET UW PAROCHIE NIET !!!!DE PAROCHIES HEBBEN UW FINANCIËLE ONDERSTEUNING HARD NODIG
MAAK s.v.p. EEN BEDRAG OVER VIA ONDERSTAANDE QR CODE
Heilige Amelberga parochie Susteren


QR rekening Amelberga


O.L.V. Onbevlekt Ontvangen parochie Mariaveld


QR code rekening Mariaveld

H. Johannes de Doper Nieuwstadt2020-10-20_09-59-33

NIEUWS VIA FACEBOOK
CORONAMAATREGELEN
EUCHARISTIE VIEREN

TEN TIJDE

VAN HET

CORONAVIRUS

De bisschoppen hebben bekend gemaakt dat vanaf 2e Pinksterdag (1 juni) de kerken voor publieke vieringen weer geopend mogen worden. Voor de vrijwilligers die zich met de inrichting van kerken en de uitvoering van de bisschoppelijke instructies (- 9 bladzijden) bezig gehouden hebben, is dinsdag 2 juni de vroegst haalbare datum om met de vieringen in onze vijf kerken te kunnen beginnen.
De eucharistievieringen in het coronatijdperk kunnen slechts onder strikte voorwaarden worden gevierd, aldus de bisschoppen.

Deze bepalingen voor de kerkgangers zijn onder andere- :

  1. 1. Kerkgangers mogen geen gezondheidsklachten hebben.
  2. 2. Bij binnenkomst wordt gecontroleerd of de kerkgangers zijn aangemeld en ze dienen de handen te ontsmetten met het ontsmettingsmiddel dat bij de ingang van de kerk ter beschikking wordt gesteld.
  3. 3. Er mogen maximaal 30 kerkgangers aan één viering deelnemen.

Men dient voor elke H. Mis zich bij de parochie telefonisch aan te melden!!
Met naam, adres en telefoonnummer-. Tevens dient men toestemming te geven dat deze gegevens een tijdlang bewaard mogen blijven. Per parochie is er één aanmeldpunt. Waar en wanneer u kunt reserveren staat beneden vermeld.
DIT RESERVEREN IS VEREIST!En vol is vol.

  1. 4. De afstand tussen de kerkgangers moet 1,5 meter bedragen. In de kerk zijn voor de kerkgangers looproutes aangegeven. En op de banken markeringen. In de kerk wordt gecontroleerd of deze regels in acht worden genomen, niet alleen bij het plaats nemen en verlaten van de kerk, maar ook bij het ter Communie gaan  1. 6. Er wordt tijdens de Heilige Mis niet gecollecteerd. Bij de uitgang staan voor de kerkgangers collectebussen waarin de – nu zeker – broodnodige bijdrage voor de parochie gedeponeerd kan worden.

  1. 7. Als er tijdens de Heilige Mis door een cantor wordt voorgezongen mogen de kerkgangers NIET meezingen. Hoe gek het ook klinkt: Volkszang is verboden.

  1. 8. zijn geen misboekjes / Laus Deo beschikbaar voor het volgen van de H. Mis
9. De kerkgangers moeten zijn voorzien van een mondkapje dat voorafgaande aan het ontvangen van de Heilige Communie ven kan worden afgenomen.Wilt U deelnemen aan een H. Mis in het weekend dan moet u van tevoren reserveren. Dit kan op woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Voor
Susteren: tel: 046-4492171
Mariaveld: tel: 046-4491777
Nieuwstadt: tel: 046-4857074 ( dinsdag ) 046-4854141( woensdag)
Dieteren: tel: 046-4492901 (
alleen op dinsdagochtend!)
Roosteren tel: 046-4494322 (
alleen op dinsdagochtend!)

Wij allen, priesters, kerkbestuursleden en leden van de parochie-comités zijn niet blij met deze maatregelen. Zij worden echter voor ons aller bestwil en voor de bestwil van onze (zwakkere) medemensen genomen om de mogelijkheid tot besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk in te perken. Wij hopen dan ook op uw begrip hiervoor!

Pastoor-deken Geert Lauvenberg

LEZINGEN

LITURGIE

KLIK Hier treft u het lezingenschema aan en alle lezingen tot aan 22 november 2020

TARIEVEN
BESTUUR
x
BESTUUR VAN DE PAROCHIEFEDERATIE
Cluster SUSTEREN
parochies:
SUSTEREN
MARIAVELD
NIEUWSTADT
DIETEREN
ROOSTEREN

OVERZICHT LEDEN
VAN DE PAROCIECOMITE

CONTACT
046-4491284


B.g.g.

BIJ NOOD

bel Vastrada:


046-4499292


E-mail: [email protected]

Pastoraal team
pastoor-deken
Drs. G. Lauvenberg
046-4491284
[email protected]

Kapelaan:

Father Amir
046-4491296
[email protected]