EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN

VIERING PAASTRIDUUM
Wij moeten ervan uitgaan dat ook het Paastriduüm (de drie dagen voor Pasen) met maximaal 30 kerkgangers gevierd mag worden.
In de parochiefederatie bestaat de traditie om de viering van Witte Donderdag, Goede vrijdag en Paaszaterdag centraal in de dekenale kerk, de basiliek van Susteren te laten plaatsvinden voor alle parochianen uit de parochiefederatie.
Om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden de viering via internet te volgen, vindt dit jaar net als vorig jaar de viering van het Paastriduum in de kerk van Nieuwstadt plaats. Vanuit deze kerk kunnen wij immers de vieringen via het Youtube kanaal “KTV Susteren” uitzenden. Immers in deze kerk is voor het uitzenden van de vieringen permanent een camera geïnstalleerd en de geschikte apparatuur aanwezig.

Tijdstippen vieringen kerk NIEUWSTADT:

Witte donderdag 19.00 uur Instelling van de Eucharistie en het priesterschap

Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Gedachtenis van het lijden en sterven van de Heer

Paaszaterdag 20.30 uur Plechtige Paaswake

De diensten kunt u volgen via YouTube kanaal: " KTV SUSTEREN"


OVERZICHT HEILIGE MISSEN IN DE FEDERATIE SUSTEREN

Zaterdag

17.45 uur Kerk Roosteren
18.00 uur Basiliek Susteren
19.15 uur kerk Dieteren

Zondag

9.30 uur kerk Mariaveld
11.00 uur kerk Nieuwstadt (uitgezonden via YouTube en Facebook)

Door de week

Maandag 19.00 uur Noveen kerk Mariaveld

Woensdag 9.00 uur kerk Mariaveld

Vrijdag 9.00 uur kerk Nieuwstadt (uitgezonden via Youtube en Facebook)

Vieringen door de week

Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
H. Amelberga Susteren

 

Zaterdag 24 juli 18.00 uur H. Mis Basiliek

Zeswekendienst Hein Dullens en jrd. Gerda Dullens-Arets

Zeswekendienst Jozef Janssen

Jrd Sef Kraanen

Jrd. Rinus Havenaar

Jrd. Toon Buckx

 

zaterdag 31 juli 2021   18e Zondag door het jaar

18.00 Basiliek

 

Zeswekendienst Els Huskens

Jrd. Juul Maessen, tevens voor Bertha Maessen-Mooren

Jrd. Harry Jongen

Jeanne Fiddelers

 

 

zaterdag 7 augustus 2021          19e Zondag door het jaar

18.00 Basiliek

 Anna Maria Beijer

Jrd. Jo Theunissen

 

O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld

Zondag 4 juli: H. Mis – 9.30 uur

1ste Jrd. Theresia Klaver-Möhlmann

Ouders Stevens-Wolters en zoon Jan

Levenden en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

 

Maandag 5 juli: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

(boekjes achter in de kerk)

 

Woensdag 7 juli: H. Mis – 9.00 uur

Uit dankbaarheid

 

Zondag 11 juli: H. Mis – 9.30 uur

Jrd. Winand Hamers

Francien Hamers

Wim Coenen (verj.)

 

Maandag 12 juli: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

(boekjes achter in de kerk)

 

Woensdag 14 juli: H. Mis – 9.00 uur

Voor de zieken in het Hospice

 

Zondag 18 juli: H. Mis – 9.30 uur

1ste Jrd. Lies Craenen-Mestrom

Jrd. Marc van Mierlo

Jrd. Pastoor Mennens

Jrd. Wil Widdershoven en tevens voor Mia Widdershoven-Cuijpers

 

 

Maandag 19 juli: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

(boekjes achter in de kerk)

 

Woensdag 21 juli: H. Mis – 9.00 uur

 

Zondag 25 juli: H. Mis – 9.30 uur:

Dag voor senioren en grootouders

Jrd. Overleden Ouders Widdershoven-Palmen, zonen Wil en Theo en schoondochter Mia

 

Maandag 26 juli: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

(boekjes achter in de kerk)

 

Woensdag 28 juli: H. Mis – 9.00 uur

Voor de zieken in het Hospice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

 

ZONDAG (11/07):     11:00 uur     (Cantor)                          15e Zondag door het jaar  

 Jrd. Ton Hölsgens

Josef Hensgens

VRIJDAG (16/07):    09:00 uur     Voor de zieken in onze parochie

 ZONDAG (18/07):     11:00 uur     (Cantor)                          16e Zondag door het jaar  

Mathieu Alberts,  Fien Alberts – Meulenberg en Frits Alberts

Trina en Math Verkuijlen, dochter Tiny en t.i.v. Rene Smeets

Harrie Stelten en Truus Stelten - Wauben

VRIJDAG (23/07):    09:00 uur     Voor alle schoolkinderen dat ze mogen

                                                   genieten van een welverdiende vakantie

 ZONDAG (25/07):     11:00 uur     (Cantor)                           17e Zondag door het jaar  

 Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 50 jarig huwelijk

 VRIJDAG (30/07):    09:00 uur     Voor alle bedienaren in ons Bisdom

ZONDAG (01/08):     11:00 uur     (Cantor)                          17e Zondag door het jaar  

 ZWD Adrie Collé

Johan Collé en Maria Collé – van Mierlo

Willem Meulenberg, Maria Helena Meulenberg – Salden en Bertha Salden

Pastoor Widdershoven

Sir Wielders

Mathieu Tops, Lieske Tops – Klassen en Bea

 VRIJDAG (06/08):    9:00 uur      Voor het welzijn van onze parochie

 ZONDAG (08/08):     11:00 uur     (Cantor)                          19e Zondag door het jaar

 Lou Derks

Josef Hensgens

 VRIJDAG (13/08):    09:00 uur     Voor de zaligverklaring van Deken Tijssen

ZONDAG (15/08):     11:00 uur     (Cantor)         HOOGFEEST Maria ter

                                                                          Hemelopneming

 Jrd. Martien Sebrechts en t.i.v. Christien Sebrechts – Tummers

Jrd. Patrice van Bergen

Ouders Roumen – Svanovska, zonen Piet en Jan

Herman Reinen

Wil Schreurs

Jos Paes

 VRIJDAG (20/08):    09:00 uur     Voor steun en kracht voor ieder die mantelzorger is.

 ZONDAG (22/08):     11:00 uur     (Cantor)         21e ZONDAG DOOR HET JAAR

 Voor allen die op enigerlei manier betrokken zijn geweest bij het verzorgen en herstellen van corona patiënten.

 VRIJDAG (27/08):    9:00 uur      Voor de zalig verklaring van Pater Bohnen

 ZONDAG (29/08):     11:00 uur     (GZN)             21e Zondag door het jaar

 Jrd. Louis Genders en t.i.v. José Genders – Collé

Jrd. Doortje Janssen – Kuijpers

 VRIJDAG (03/09):    09:00 uur    Voor een goed begin bij de start van het nieuwe

                                                   schooljaar.

 EXTRA COLLECTE: Op 29 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar gaat de opbrengst naar Kenia en meer specifiek naar een kerkelijke organisatie in Kajiado. In deze plaats is in 1979 een kliniek opgezet om kinderen met een handicap te helpen. Ondertussen is deze kliniek uitgegroeid tot een centrum met een school. Er wonen 81 kinderen met een handicap maar ook mensen uit de omgeving zijn er welkom. Maar niet alleen de kinderen worden geholpen, ook de ouders wordt hulp geboden zodat de kinderen een veilige plek hebben om naar toe te gaan. Het gebied is 22.000 km2 groot en een auto is onmisbaar om de mensen te helpen. U gulle gave wordt zeer gewaardeerd. Hiervoor onze hartelijke dank.

  

NOVEENKAARSEN

Paus Fransicus heeft het jaar 2021 uitgeroepen tot het H. Jozef jaar. De H. Jozef is de patroonbeschermer van de kerk. Gedurende het gehele jaar staat het H. Jozefbeeld op het priesterkoor. I.v.m het Jozefjaar zijn er Noveenkaarsen in de Kerk aanwezig van de H. Jozef. De kosten van deze kaarsen zijn 4,€

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

Zaterdag 24 juli 17.45 H. Mis

Jaardienst voor Til Swagten-Niessen;

Misintentie voor de heer W.J. Loomans

 

Dinsdag 27 juli 9.00 uur H. Mis

ter ere  van O.L.V. van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de St. Antoniuskapel 

Heilige Stephanus Dieteren

KERKDIENSTEN juli/ augustus 2021

Zaterdag 24 juli         VOORAVOND ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15  uur  Stille Mis.

 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Jessen- Wagemans;   
 • Gest. dienst Harie en Mia Jessen-Widdershoven; 
 • Gest. dienst  Jozef Jessen en Liza Wagemans; 
 • Gest. dienst Harie Wagemans;   
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest. dienst Maria Jessen

 

Zaterdag 31 juli         VOORAVOND ACHTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

 19.15  uur Stille Mis

 

Zaterdag 7 augustus  VOORAVOND NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15  uur Stille H. Mis.   

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Wagemans; 
 • Gest. dienst Harie en Mia Jessen-Widdershoven; 
 • Gest. dienst Jozef  Jessen en Liza Wagemans;
 • Gest. dienst Harie Wagemans;
 • Gest. dienst Maria Jessen.

 

Zaterdag 14 augustus VOORAVOND TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15  uur Stille H. Mis. 

Viering van Maria Ten hemelopneming (15 aug), met zegening van de Kroetwèsj.

 • Gest. dienst Maria Jessen; 
 • Int. voor de leden van de broederschap St. Cornelius;  
 • Int. Mia Custers;  
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen.

 

 

Zaterdag 21 augustus VOORAVOND EEN- EN TWINIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15  uur  Stille H. Mis;

 • Int. ouders Fiddelers-Rooyen en To Fiddelers; 
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest.dienst Maria Jessen.

 

Zondag 28 augustus  VOORAVOND TWEE- EN TWINIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

                                      Geen H. Mis

 

 

Kerkdiensten :

Op het moment van inleveren van de kopy voor de Schakel  zijn er versoepelingen in zicht. Wat deze precies voor de kerk betekenen zal ons door het Bisdom worden medegedeeld, als zij daar een standpunt over hebben ingenomen. Meldt u zich nochtans aan. Dat kan op dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 bij Mariëtte Verheggen, tel 046-4492901 of via  Ger Linssen (tel. 046-4491702) of e-mail [email protected], waar ook misintenties kunnen worden besteld.

 

 

Vastenactie :

De Vastenaktie heeft het mooie bedrag van € 307,90 opgebracht, ondanks de Corona

restricties waardoor de huis aan huis collecte geen doorgang kon vinden. Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen.

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail