EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN

OVERZICHT HEILIGE MISSEN IN DE FEDERATIE SUSTEREN

Zaterdag

17.45 uur Kerk Roosteren
18.00 uur Basiliek Susteren
19.15 uur kerk Dieteren

Zondag

9.30 uur kerk Mariaveld
11.00 uur kerk Nieuwstadt (uitgezonden via YouTube en Facebook)

Door de week

Maandag 19.00 uur Noveen kerk Mariaveld
Dinsdag 9.00 uur kerk Roosteren
Woensdag 9.00 uur kerk Mariaveld
Donderdag 9.00 uur Basiliek Susteren
Vrijdag 9.00 uur kerk Nieuwstadt (uitgezonden via Youtube en Facebook)

Vieringen door de week

Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
Stacks Image 17531
H. Amelberga Susteren

Zaterdag 15 augustus Kroedwusj

18.00 uur Basiliek

Jrd. Sjeng en Annie Opgenoord-Voorsselen, zoon Peter en kleinkinderen Aukje, Bram en Tom

Jrd. Jo en Tonia Dentener-Kusters

Jrd. ouders Baltis-Solberg

Jrd.Harry Verheijen

Jrd. Truuke Claessen-Opgenort

Laurens Beijer en Catharina Voss en dochter Tiny

Han Verhulst vanwege verjaardag

 

 

Zondag 16 augustus       Vastradakoor

10.00 uur Vastrada

 

Zaterdag 22 augustus

18.00 uur Basiliek

Voor de  genezing van enkele gezinsleden

Voor een overledene

 

Zondag 23 augustus       Vastradakoor

10.00 uur Vastrada

 

Zaterdag 29 augustus

18.00 uur Basiliek

6-wekendienst Jan Verberkt

Jrd. Peter Theeuwen

Jrd. Eugenie Hodzelmans-Houben, ouders en schoonouders

Jrd. Lei Denis en Jessie Denis-Smeets

Jrd. Dolf Swillens

Jrd. ouders Allertz-Beulen, ouders Cals-Kerkhofs en overleden kinderen

 

Zondag 30 augustus       Vastradakoor

10.00 uur Vastrada

 

Zaterdag  1 september

Basiliek 18.00 uur

Jrd. Wim Lempens en Zus Lempens-Heggen

Jeanne Fiddelers

 

Vrijdag 4 september

19.00 – 20.00 uur Basiliek:  Aanbidding en biechtgelegenheid

 

Zaterdag 5 september

18.00 uur Basiliek

Jrd. Jo Theunissen

Jrd. Hub Peters

John Ruijters

 

Zaterdag 12 september

18.00 uur Basiliek

Jrd. Mariet Lemmens-Wackers

  

Vrijdag 2 oktober

19.00 – 20.00 uur Basiliek:  Aanbidding en biechtgelegenheid

 

Zaterdag 3 oktober

 

Zaterdag 10 oktober

 

Zaterdag 17 oktober

Basiliek 18.00 uur

Jrd. René Houben, tevens voor Francien Verberkt-Houben en overleden familieleden

  

Vrijdag 6 november

19.00 – 20.00 uur Basiliek:  Aanbidding en biechtgelegenheid

  

Vrijdag 4 december

19.00 – 20.00 uur Basiliek:  Aanbidding en biechtgelegenheid

 

O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld
  1. Misintenties Augustus 2020

  2. GRAAG AANMELDEN VOOR DEELNAME AAN EEN VIERING IN HET WEEKEND:

   046-4491777 (MA – DO VAN 9.30 – 12 UUR)

    

   Zondag 2 augustus: H. Mis - 9.30 uur

   1ste Jrd Zef Leurs en Annie Leurs Jansen; Jrd. Pastoor Mennens; Jrd. Annie Craenen-v.d Bergh; Lies Craenen-Mestrom; Levende en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

    

   Maandag 3 augustus: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

   Woensdag 5 augustus: H. Mis – 9.00 uur in de kerk

   Uit dankbaarheid

    

   Zondag 9 augustus: H. Mis – 9.30 uur

   Zeswekendienst Theresia Klaver-Mohrmans; 1ste Jrd Johanna Muller; Jrd. Gusta Mooren-Sanders, Daan Mooren; Lies Craenen-Mestrom.

    

   Maandag 10 augustus: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

   Woensdag 12 augustus: H. Mis – 9.00 uur in de kerk

   Voor het heil van onze parochie

    

   Zaterdag 15 augustus: Maria ten Hemelopneming: H. Mis – 19.15 uur

   Zegening Kruiden:

   AANMELDEN VERPLICHT i.v.m. 1,5 m afstand verordening.

   Kroedwusj kan gekocht worden aan de deur aan de kerk.

   Reserveren van een gezegende kroedwusj is mogelijk:

   Tel. 046-4491717 (ma – do van 9.30 – 12.00 uur

    

   Zeswekendienst Liesje Jessen-Voorter; Jrd. Jan v. Montfort; Antoon Joseph Nelissen; Ouders Gradussen-Suijlen, dochter Fien en schoonzoon Wil; Giel Bergmans en overleden Ouders; Rico Beckers; Lies Craenen-Mestrom.

    

   Maandag 17 augustus: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk) KOOR

    

   Woensdag 19 augustus: H. Mis – 9.00 uur

   Voor de zieken in het Hospice

    

   Zondag 23 augustus: H. Mis – 9.30 uur

   1ste Jrd. Mia Schwillens-Meuffels en Wil Schwillens; 1ste Jrd. Harrie Houben en Ouders Houben-Tegelaers; Familie Craenen-Filott en verdere familie; Lies Craenen-Mestrom.

    

   Maandag 24 augustus: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

   Woensdag 26 augustus: H. Mis – 9.00 uur

   Uit dankbaarheid

    

   Zondag 30 augustus: H. Mis – 9.30 uur

   Zeswekendienst Lies Craenen-Mestrom; Jrd. Ouders Swillens-Heijmans, Theo, Harrie en Toos; Jrd. José Debije-Claessen; Wiel Smeets (verj.); John Kentgens (verj.); Jo Smeets (verj.); Ouders Smeets-Wijshoff; Harie Janssen; Fien Hellebrekers-Veders (verj.).

    

   Maandag 31 augustus: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

ZONDAG (16/08):      11:00 uur      (Cantor)  Viering Maria Ten Hemelopneming

                                                                             Kroetwusj zegening

 1e Jrd. Patrice van Bergen

1e Jrd. Jessie Hanssen – Arets

1e Jrd. Guy Hanssen

Jrd. Martien Sebrechts en t.i.v. Christien Sebrechts-Tummers

Ouders Roumen – Svanovska en zonen Piet en Jan

Herman Reinen

Josef Hensgens

Jos Paes

Jo Smeets

 

HOOGFEEST MARIA TEN HEMEL OPNEMING

Op zondag 16 augustus zal de viering plaatsvinden van het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Hierbij gedenken wij (al sinds 582) de opneming van Maria in de hemel "met lichaam en ziel". In deze viering zal ook de zegening van de “Kroetwusj” plaatsvinden.

Het Parochiecomité zal  zorgen voor  een aantal boeketjes  “Kroetwusj”, deze kunt u na de dienst meenemen tegen een vrijwillige gave van €2,-. Meer mag uiteraard ook. De opbrengst is bestemd voor bloemversiering in de kerk.

Hiervoor onze hartelijke dank.

 

VRIJDAG (21/08):     9:00 uur       Voor een goed begin bij de start van het nieuwe

                                                          schooljaar.

   

ZONDAG (23/08):      11:00 uur      (Cantor)                               21e Zondag door het jaar

 Jos Paes

Lou Derks

  

VRIJDAG (28/08):     09:00 uur     Voor de eenzamen in onze parochie

  

EXTRA COLLECTE: Op zondag 30 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar gaat de opbrengst naar Bangladesh. Daar werkt Pionier Anwar (53) in het zuiden van Bangladesh op de grens van Bangladesh en Myanmar. De situatie van de vluchtelingen is hier heel schrijnend. Zijn droom is om het leed van de mensen hier te verzachten. Anwar zet zich hier dag en nacht voor in. In 2017 vluchtten ruim 700.000 Rohingya vluchtelingen van Myanmar naar Bangladesh. Sindsdien wonen zij op de grens in één van het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Terug kunnen ze niet, Bangladesh verder in mogen ze niet.

In dit uitzichtloze bestaan zorgt Pionier Anwar voor deze mensen. Een ambulance helpt hem de vluchtelingen in elk geval te voorzien van medische zorg. MIVA trekt zich het lot van deze mensen aan en wil hem helpen met meer ambulances.

U gulle gave wordt zeer gewaardeerd. Hiervoor onze hartelijke dank.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

Zaterdag 15 augustus H. Mis 17.45 uur in de Kerk van Jacobus de Meerdere 

Jaardienst voor ouders Dohmen-Penners en overleden familie

Jaardienst voor ouders Golsteijn-Jessen en overleden familie

Jaardienst voor Annie Cosemans-Smeets

Misintentie voor W.J. Loomans

Misintentie voor Miet van Bezel-Beunen en Jo van Bezel

 

Dinsdag 18 augustus 9.00 uur in de Kerk van Jacobus de Meerdere

Misinentie voor hen die offerden in de St. Antoniuskapel

 

 

Heilige Stephanus Dieteren

  

               

                          KERKDIENSTEN Augustus 2020

 

 

Zaterdag 8 augustus  VOORAVOND NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15 uur   Gezongen H. Mis (orgel en cantor).

 • Gest. dienst Harie Tops en  Leonie Tops-Jessen;
 • Int. Maria Penders-Cremers en Louis Penders en Pascal Penders.

 

Zaterdag 15 augustus VOORAVOND TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15 uur Gezongen H. Mis (orgel en cantor).

Viering van Maria Ten hemelopneming (15 aug) (Zegening Kroetwesj).

 • Gest.dienst Maria Jessen;
 • Int. voor de leden van de broederschap St. Cornelius; Int. Mia Custers.

 

Zaterdag 22 augustus VOORAVOND EEN- EN TWINIGSTE ZONDAG DOOR

                                     HET JAAR

 19.15 uur  Gezongen H. Mis (orgel en cantor);

 •  Gest. dienst Harie Tops en  Leonie Tops-Jessen.

 

Zaterdag 29 augustus VOORAVOND TWEE- EN TWINTIGSTE ZONDAG DOOR

                                        HET JAAR

19.16 uur Gezongen H. Mis (orgel en cantor).

 • Int. ouders Fiddelers- Rooyen en To Fiddelers;
 • Gest. jaardienst Sjeng Ruijters en int. Barbara Ruijters-Custers; 
 • Gest. jaardienst pastoor Giel Custers; 
 • Gest. jaardienst Harie Janssen en Truus Janssen-Custers;
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen; 
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en HelenaWagemans; 
 • Gest. dienst Mia Jessen-Widdershoven; 
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans;
 • Gest. dienst Harie Wagemans;
 •  Gest. dienst Maria Jessen. 

                                   

PAROCHIENIEUWS

 

Kerkdiensten :

Vooralsnog kunnen er ook in augustus maximaal 100 personen de H. Mis bijwonen, maar door de 1,5 meter regel kunnen we slechts +/- 60 personen een plaats bieden.

Het is niet meer noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Wel dient u nog uw naam en adres ter registratie in te vullen, dat is een onderdeel van het protocol. Het protocol is achter in de kerk te lezen.

Misintenties die in de periode maart t/m juni uitgesteld zijn kunnen ook in augustus  weer ingevuld worden. Overleg hiervoor met Ger Linssen (tel. 046-4491702) of via de e-mail [email protected]

 

Het parochiecomité