EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN

OVERZICHT HEILIGE MISSEN IN DE FEDERATIE SUSTEREN

Zaterdag

17.45 uur Kerk Roosteren
18.00 uur Basiliek Susteren
19.15 uur kerk Dieteren

Zondag

9.30 uur kerk Mariaveld
11.00 uur kerk Nieuwstadt (uitgezonden via YouTube en Facebook)

Door de week

Maandag 19.00 uur Noveen kerk Mariaveld
Dinsdag 9.00 uur kerk Roosteren
Woensdag 9.00 uur kerk Mariaveld
Donderdag 9.00 uur Basiliek Susteren
Vrijdag 9.00 uur kerk Nieuwstadt (uitgezonden via Youtube en Facebook)

Vieringen door de week

Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
H. Amelberga Susteren

Reserveren voor het bijwonen van een H. mis kan op woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 046-4492171 of op het parochiekantoor in Het Stift Salvatorplein 2. Tevens kan dit ook via een mail naar [email protected]n

 

Zaterdag 23 januari 2021

18.00 uur Basiliek

Voor een overledene

Zondag 24 januari Doopjes

 

Zaterdag 30 januari 2021

18.00 uur Basiliek

Jeanne Fiddelers

 

zaterdag 6 februari 2021

18.00 uur Basiliek

Jrd. Margaretha Ubachs-Jessen en Sjaak Ubachs

Jrd. Lenie Housmans-Fijten

Maria Gertruda Elisabeth Custers-Janssen

Jo Mostard vw de buurt

 

zaterdag 13 februari 2021

18.00 uur Basiliek

 

Zondag 14 februari 2021

12.11 uur Basiliek

Besloten carnavalsmis

 

 Zaterdag 20 februari 2021

18.00 uur Basiliek

Mia Mertens-Wilms vw verjaardag, tevens voor Fer Mertens

 

Zaterdag 27 februari 2021

18.00 uur Basiliek

Wil en Toos Schulpen-Janssen, tevens voor dochter Lucia

 

Zaterdag 6 maart 2021

18.00 uur Basiliek

Mariet Lemmens-Wackers, vw verjaardag

 

Zaterdag 13 maart 2021

18.00 uur Basiliek

Marjo van Wissen-Wackers

 

 

 

O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld
  1. Januari 2021

    

   Voor de H. Missen dient u zich aan te melden op het Parochiekantoor (geopend maandag- t/m donderdag van 9.30 – 12.00 uur). In de H. Mis is een mondkapje verplicht. Maximum is momenteel 30 kerkgangers.

    

   Zondag 3 januari: H. Mis – 9.30 uur

   Jrd. Overl. Ouders Heijnen-Peters;

   Ouders Paul Jetten en Maria Craenen , dochter Mia, zonen Dré en Jo, schoonzonen Wiel en Pierre;

   Levende en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

    

   Maandag  4 januari: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

   Woensdag 6 januari: Feest Heilige Drie Koningen: Mis – 9.00 uur:

   uit dankbaarheid;

   Harie Reiners

    

   Zondag 10 januari; H. Mis – 9.30 uur

   Frans Craenen (verj.)

   Uit dankbaarheid

   Martien Pennings

    

   Maandag 11 januari: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

   Woensdag 13 januari: H. Mis – 9.00 uur

   Voor de zieken in het Hospice

    

   Zondag 17 januari: H. Mis – 9.30 uur

   Jrd. Mieke Nelissen-Schulpen;

   Jrd. Sophie Meures-Penners, dochter Monica en alle overleden familieleden;

   Frank Sniekers

   Martien Pennings

    

   Maandag 18 januari: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

   Woensdag 20 januari: H. Mis – 9.00 uur

   Voor het heil van de Parochie

    

   Zondag 24 januari: H. Mis – 9.30 uur

   Jrd. Thieu Philippen

   Mientje van Hees-Huberts (verj.);

   Ouders Meuffels-v.d.Riet

   Ouders Schreurs-Meulenberg

   Martien Pennings

    

   Maandag 25 januari: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

   (boekjes achter in de kerk)

    

   Woensdag 27 januari: H. Mis – 9.00 uur

   Voor vrede in de wereld

    

   Zondag 31 januari: H. Mis – 9.30 uur

   Jrd. Sjaak Peters

   Overl. Ouders Peters-Janssen

   Overl. Ouders Wienen-Laumen

   Overleden Ouders Fien en Cor Renet-Schwillens;

   Marc van Mierlo (verj.)

   Dia Janssen-Schmeits (verj) en tevens voor Bèr Janssen.

   Martien Pennings

    

Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

 

ZONDAG (24/01):     11:00 uur     (Cantor)                           3e Zondag door het jaar

 1ste Jrd. Wil Schreurs

Jrd. Miep v/d Bergh – Reijans

Patrice van Bergen

Wil en Theresia Wauben – Reinartz en overledenen van de familie

  

VRIJDAG (25/01):    09:00 uur:    voor de zaligverklaring van Deken Tijssen

 

ZONDAG (31/01):     11:00 uur     (Cantor)                          4e Zondag door het jaar

 

Jrd. Bea Tops en t.i.v. Mathieu Tops en Lieske Tops - Klassen

Lou Derks

  

VRIJDAG (31/01):    09:00 uur     Voor de overleden priesters in het Bisdom

  

HUISZEGEN: Ook dit jaar zijn weer huiszegenkaarten verkrijgbaar in de H. Missen rond Nieuwjaar. Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen.

Vaak schreef een priester aan de ingang van ieders huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B. Deze letters worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst "Christus Mansionem Benedicat", vertaald “Christus zegene dit huis”.

De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

 

BIJWONEN VAN MISSEN:

Afgelopen weekend kregen we het bericht dat de bisschoppen parochies vragen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

 • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
 • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

 • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
 • Samenzang is niet toegestaan
 • Voor het bijwonen dient u zich als gebruikelijk aan te melden

Laten we de komende periode er samen de schouders onder steken met als motto:

Ik draag een mondkapje om u te beschermen, draagt u een mondkapje om mij te beschermen?

 

  AANMELDEN VOOR BIJWONEN EUCHARISTIE VIERING.

Om goed de richtlijnen van het RIVM uit te voeren rondom het Coronavirus, en de gezondheid waarborgen van ons allen. Blijft het aanmelden voor de H. Mis op zondag gehandhaafd. Dit ook om het maximaal aantal bezoekers te kunnen blijven controleren.

Aanmelden kan op de volgende telefoonnummers:

Dinsdag van 10:00 u tot 12:00 uur  tel. 046 4857074

Woensdag van 10:00 u tot 12:00 uur tel. O46 4854140

Alvast bedankt voor u medewerking

 

 

 

 

 

   

 

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

 

Reserveren voor het  bijwonen van een H. Mis kan op dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur  op tel.nr 449 43 22

Op de dinsdagen worden tot nadere aankondiging geen H.Missen meer opgedragen. 

De kerk zal op Eerste Kerstdag van 15.00 - tot 17.00 uur geopend zijn zodat u de gelegenheid heeft voor een persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje.

 

Donderdag 24 december (Kerstavond) geen viering i.v.m. corona

 

Vrijdag 25 december 10.00 uur H. Mis

jaardienst  voor Thei Pustjens en Lène Curvers

 

Zondag 27 december 9.30 uur H. Mis

Misintentie voor W.J. Loomans

 

Donderdag 31 december 17.45 uur  H. Mis

Misintentie voor alle parochianen

 

Zaterdag 2 januari 17.45 uur H. Mis

Misintentie voor W.J. Loomans

Misintentie voor Sjaak Smeets en Antje Smeets-Janssen

 

Zaterdag 9 januari 17.45 uur  H. Mis

Misintentie  voor W.J. Loomans

Misintentie voor Miet van Bezel-Beunen, tevens voor Jo van Bezel

 

Zaterdag 16 januari 17.45 uur H. Mis

Misintentie voor W.J. Loomans

Misintentie voor  Arnold en Thei Smeets, overleden ouders en familie Smeets-Vanthoor

 

 

Heilige Stephanus Dieteren

KERKDIENSTEN DECEMBER 2020 / JANUARI 2021

 

Zaterdag 12 december  VOORAVOND DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

19.15 uur Stille mis

 •  Jrd. Truus Janssen-Custers en int. Harie Janssen;  
 • Gest. dienst  Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;

             

Zaterdag 19 december  VOORAVOND VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

19.15 uur Stille mis.

 •  Int. Maria Jessen;
 • Int. voor de leden van  het broederschap van St. Cornelius;
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen

Donderdag 24 december KERSTAVOND 

20.30 uur   Zang

 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. Harie en Truus Janssen- Custers; 
 • Gest. dienst Anna Custers;
 • Int. voor de levende en overleden medewerkers van Stichting de Schakel (Bér Bogie, Lambert Spelthan, Wil Bocken, Tjieu en Fien Vossen, Wil Wauben, Jo Dullens, Frans Fiddelers, Sef  Penders en de paters Sjaak van Helden, Leo Meuffels en Laurentius         Bohnen); 
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Jessen-Wagemans;
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Jessen-Wagemans;
 • Gest. dienst Harie Jessen en Mia Jessen-Widdershoven;  
 • Gest. dienst Harie Wagemans;
 • Int. Bep Custers en Herman en Toos Custers-van Heel;
 • Int. Sophie Geelen-Schulpen (off.);
 • Int. Bea Evers-Meuffels; 
 • Int. Lisette Evers;
 • Int. Sjeng Ruijters en Barbara Ruijters-Custers

 

Zaterdag 26 december  2e KERSTDAG, FEEST VAN DE H. STEPHANUS 

 9.30 uur Zang

 • Int. pastoor Giel Custers, overleden ouders en alle overledenen van de familie Custers;  
 • Int. voor de levende en overleden leden, ereleden en vrienden van schutterij St. Stephanus;
 • Int. Leny Schulpen-Hurxkens;
 • Jaardienst ouders Vergoossen-Wolters en dochter Elly;
 • Int. Sjra Maassen;
 • Int. Trautje Geilen-Dijcks,

 

Donderdag 31 december VOORAVOND FEEST VAN MARIA, MOEDER VAN GOD

17.45 uur     Stiile Mis

 • Mis uit dankbaarheid voor alles wat we van God en van elkaar hebben mogen ontvangen.

 

Zaterdag  2 januari       VOORAVOND VAN DE OPENBARING DES HEREN

19.15 uur Stille Mis

 • Gest. jrd. Harrie Penders; 
 • Gest. dienst  Maria Jessen;
 • Jrd. Toos Custers-van Heel,
 • int. Herman en Bep Custers.

 

Zaterdag 9 januari        VOORAVOND DOOP VAN DE HEER

19.15 uur Stille Mis

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Jrd Bea Evers-Meuffels; 
 • Int. Lisette Evers.

 

Zaterdag 16 januari      VOORAVOND TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR  

19.15 uur Stille Mis.

 • Gest. dienst Maria Jessen;  
 • Jrd. Maria Lijnen-Ruber en int. Sjiér Lijnen;
 • Jrd. They Janssen;
 • Int. voor de leden van  het broederschap van St. Cornelius.

 

Zaterdag 23 januari      VOORAVOND DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 •  Jrd. Truus Merry.

 

Zaterdag 30 januari      VOORAVOND VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR    

19.15 uur Stille Mis

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Wagemans;  
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans; 
 • Gest. dienst Harie Wagemans;
 • Gest. dienst Harie Jessen en Mia Jessen-Widdershoven.

 

 

 
What do you want to do ?
New mail