UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN

Stacks Image 31960
Stacks Image 17531
Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
H. Amelberga Susteren

 

Zondag 15 september 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 

Zaterdag 21 september 18.00 uur H. Mis Basiliek Volkszang en orgel

Misintentie voor een overledene

 

Zondag 22 september 10.00 uur H. Mis Vastrada Vastradakoor

 

Zaterdag 28 september 18.00 uur H. Mis Basiliek Vocale groep Sumadi

Zeswekendienst voor Annie Opgenoord-Voorsselen

Jaardienst voor Truus Kivits-Coolen tevens voor ouders Kivits-Terheijden, zoon Walter en schoonzus

 

Zondag 29 september 10.00 uur Vastrada Vastradakoor

 


O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld

MISSEN

Misintenties Augustus

Zondag 4 augustus: H. Mis – 9.30 uur
Zeswekendienst Harie Reiners; Jrd. Annie-Craenen-v.d. Bergh; Rico Beckers; Marietje Boeijmeer-Sneijders; Levende en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

 

Maandag 5 augustus: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 7 augustus: H. Mis – 9.00 uur
Voor een bijzondere intentie.

 

Zondag 11 augustus: H. Mis – 9.30 uur
Zeswekendienst Marietje Boeijmeer-Sneijders; Jrd. Claudia Knarren; Ouders Golsteijn-Corpelijn; Jo Muller.

 

Maandag 12 augustus: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 14 augustus: H. Mis – 9.00 uur: GEEN H.Mis

 

Donderdag 15 augustus: Feest Maria ten Hemelopneming:
H. Mis – 19.00 uur: Zegening Kruiden; GKZ Suestra
Jrd. Jan van Montfort; Jrd. Ouders Maessen-Smeets; Jrd. Rèné Pernot en Bart Pernot; Jrd. Overl. Ouders Cuijpers-Beckers; Jrd. Riny Hellebrekers-Hendriks .

 

Zondag 18 augustus: H. Mis – 9.30 uur
Jrd. Gusta Mooren- Sanders en Daan Mooren; Jrd. Ouders Lijnen-Fiddelers; Antoon Joseph Nelissen; Fien Cleutjens-Moonen (verj.); Harie Reiners (v.w. buurt); Ouders Stevens-Wolters en zoon Jan; Jo Muller.

 

Maandag 19 augustus: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 21 augustus: H. Mis – 9.00 uur
Voor de zieken in het Hospice

 

Zondag 25 augustus: H. Mis – 9.30 uur
Jrd. Ouders Schwillens-Heijmans, Theo, Harrie en Toos; Jrd. Judith Willems-Papen; Jrd. Jo Smeets; Fien Hellebrekers-Veders (verj.); Jo Muller.

 

Maandag 26 augustus: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur (boekjes achter in de kerk) KOOR

 

Woensdag 28 augustus: H. Mis – 9.00 uur
Voor een bijzondere intentie

 

Zondag 1 september: H. Mis – 9.30 uur
José Debije-Claessen (verj.); John Kentgens (verj.); Wiel Smeets (verj.); Harie Reiners (v.w. buurt); Jo Muller; Levende en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

 VRIJDAG(06/09):      9:00 uur       Voor de zieken in onze parochie.

 

ZONDAG (08/09):      11:00 uur      (Dameskoor)            23e Zondag door het jaar

 

Jrd. Gerard Hennen en Leonie Hennen - Bosch

Jrd. Leny Busch

Jrd. Christien Sebrechts-Tummers en t.i.v. Martien Sebrechts

Ouders Willem Savelkoul en Helena Smeets en overledenen van de familie

Lei Rennenberg

Isodoor Krivec(b.g.v. verjaardag) en t.i.v. ouders Nelissen – Meulenberg

Roy Cleven en Mia Schmeits – Gillessen

Anna en Andreas v/d Bergh – Cleven en dochter Tilla

Jos Paes

 

VRIJDAG (13/09):     09:00 uur      Voor de eenzamen in onze parochie

  

ZONDAG (15/09):      11:00 uur      (Dameskoor)                       24e Zondag door het jaar

 

ZWD. Guy Hanssen en t.i.v. Jessie Hanssen - Arets

Jrd. Ouders Sjeng Bex en Bertha Stelten

Jrd. Joep Paulzen

Jrd. Mathieu Tops en t.i.v. Lieske Tops – Klassen en Bea

Nellie Wirtz-Lousberg

  

VRIJDAG (20/09):     09:00            Voor de overledenen van de parochie

  

GERARDUSKALENDER 2019: Dagkalender met feest- en gedenkdagen, spreuken en grapjes, bezinning en inspiratie. Verkrijgbaar op de Parochiecentrum tijdens spreekuur op maandagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur. De kosten bedragen € 7,50 per stuk.

   

WiJZIGING IN DE TARIEVEN VOOR MISINTENTIES:

Met ingang van 1 januari jongstleden, is het tarief voor de misintentie in het weekend € 25,-.

Voor de mis op vrijdag is het tarief € 12,-. Misintenties kunt u aanvragen op maandag tijdens het spreekuur. Het spreekuur is op maandag van 18:30 u tot 19:30 uur in het Parochiecentrum. Ook kunt u misintenties aanleveren in gesloten envelop onder vermelding van de intenties en bijgevoegd het verschuldigde bedrag en deponeren in de brievenbus van het Parochiecentrum. Tevens kunt u misintenties aanvragen via het mailadres van onze parochie e mail: [email protected] of via de website rksusteren. Het bankrekening nummer van de parochie H Johannes de Doper is als vanouds:NL84 RABO 0136800262

   

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

 Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

 • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
 • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

Kerkdiensten van 1 juni tot en met 9 juli 2019

 

ZATERDAG, 01 JUNI, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); jaard.voor Jan Nab en Tina Nab-Hendrix; jaard.voor Annie Pustjens-Coenen en voor Co Dix.

 

DINSDAG, 04 JUNI, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 08 JUNI, 17.45 UUR

Viering Hoogfeest van Pinksteren

W.J.Loomans (st.); overledenen (par.)

 

Muziek: Gemengd zangkoor “Poco Animato”

 

DINSDAG, 11 JUNI, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZATERDAG, 15 JUNI, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); jaard.voor Harie Pustjens en Annie Pustjens-Schulpen; jaard.voor Gerard Smeets (st.); Annie Leenders-Kocken; jaard.voor Leo Vanthoor en Gerda Vanthoor-Puts; jaard.voor Iginio Cau en Emelia en Serafino.

 

DINSDAG,18 JUNI, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 22 JUNI, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.)

 

DINSDAG, 25 JUNI, 09.00 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

 

ZONDAG, 30 JUNI, 09.30 UUR

Sacramentsprocessie.

W.J.Loomans (st.); jaard.voor de ouders Stoffels-Janssen en zoon Hub (st.)

 

DINSDAG, 02 JULI, 09.00 UUR

Voor hen die offerden in de St.Antoniuskapel.

 

ZATERDAG, 06 JULI, 17.45 UUR

W.J.Loomans (st.); jaard.voor Til Swagten-Niessen; jaard.voor Frans Stams (st.); overl.ouders Pustjens-Streukens en zoon Broer (st.).

 

DINSDAG, 09 JULI, 17.45 UUR

T.e.v. O.L.V.van Altijddurende Bijstand voor hen die offerden in de kapel van Kokkelert.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bij Pinksteren

Kom, Geest van Liefde

 

Kom, Geest van Liefde,

breng aan de wereld de frisheid van uw heiligende adem.

 

Kom, Geest van Liefde,

omgeef alle mensen met de stralen van uw genade.

 

Kom, Geest van Licht,

verdrijf alle duisternissen van onze lijdende aarde.

 

Kom, Geest van Vreugde,

die alle volheid overtreft, en alle lof en dank bezielt.

 

Kom, Geest van Waarheid,

bevestig in onze harten de smaak van het heilige.

 

Kom, Heilige Geest, herschep ons,

hernieuw ons geheel in Jezus Christus.

 

Kom, Heilige Geest.

 

Marthe Robin (1902-1981), stichteres van de Foyers de Charité

Uit: ‘Kom, Schepper Geest, gebeden tot de Heilige Geest’, Régis de la Haye 2004

 

 

Inspiratiedag voor Pinksteren

Hoe kun je in een druk dagelijks bestaan toch tijd vrij maken voor de kracht van de Heilige Geest? Die vraag staat centraal tijdens een Inspiratiedag voor Pinksteren op zaterdag 8 juni. De dag is een initiatief van het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom.

 

Jezus heeft bij zijn Hemelvaart gezegd dat hij een helper zou sturen om voor altijd bij ons te zijn: de Heilige Geest. Met Pinksteren vieren we zijn komst. Maar hoe kun je als gewone gelovige aanspraak maken op dat aanbod van God om de kracht van de Heilige Geest te bespeuren? Daarover gaat het tijdens deze studiedag door middag van gebed, zang en een inspirerende inleiding over de Heilige Geest. De lezing wordt verzorgd door Hetty Gommans van de beweging Geloof en Licht.

 

De dag begint om 9.30 uur met een eucharistieviering met bisschop Harrie Smeets in de Caroluskapel in Roermond. Aansluitend is er een programma rond het thema en een gezamenlijke lunch. De dag wordt afgesloten met een moment van aanbidding en gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

 

Aanmelden: https://fd8.formdesk.com/ipal/inspiratiedag-2019 of mail naar: [email protected] of bel 0475-386892

 Jubileum van onze parochiekerk

       

In 2018 bestond onze kerk 175 jaar. 

        

Bij gelegenheid van het jubileum zijn 3 noveenkaarsen gemaakt.

Deze kaarsen zijn nog in de kerk verkrijgbaar, maar u kunt ze ook digitaal bestellen.

Stuur dan een bericht naar [email protected]. (Binnen de gemeente Echt-Susteren wordt de bestelling gratis aan huis gebracht, buiten de gemeente tegen de netto extra verzendkosten!)

De kaarsen kosten € 3,50 per stuk, bij gelijktijdige aankoop van 3 (willekeurige) stuks betaalt u slechts €10,-

 

 

Heilige Stephanus Dieteren

                           KERKDIENSTEN September2019

 

Zondag 1 september  TWEE- EN TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

10.00  uur  H. Mis in het feestpaviljoen nabij de Koppelberg b.g.v. het 150 jarig bestaansfeest van fanfare Eendracht. De H. mis wordt opgeluisterd door de drumband van fanfare Eendracht en het dameskoor.

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest. dienst  Christiaan Jessen en Helena Wagemans; 
 • Gest. dienst Mia Jessen-Widdershoven;
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza  Wagemans; 
 • Gest. dienst Harie Wagemans;
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. Sjra Maassen (off.);
 • Int. ouders Fiddelers-Rooyen en To Fiddelers;
 • Int. Mia Custers;
 • Int. Jan Schmeits (off).

            Huwelijksaankondiging Angela Lambriex en Kay Steuns (20/9).

 

Zaterdag 7 september  Geen H. Mis

 

 

Zaterdag 14 september VOORAVOND VIER- EN TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15 uur  Gezongen H. Mis (herenkoor).  

 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Jessen-Wagemans;
 • Gest. dienst Maria Jessen; 
 • Gest. dienst Jozef Jessen en  Elisabeth Jessen- Wagemans;
 • Int. Thieu Hoorens-Lijnen  en overleden familie.

            Huwelijksaankondiging Angela Lambriex en Kay Steuns (20/9).

 

Vrijdag 20 september : 16.00 u   Huwelijk Angela Lambriex en Kay Steuns.

 

Zondag 22 september VOORAVOND VIJF- EN TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (H. Cornelius)

09.30 uur Gezongen H. Mis (herenkoor).

 • Gest. jrd. Bep Custers,
 • int. Herman Custers en int. Toos Custers-van Heel (off); 
 • Gest. dienst Maria Jessen; 
 • Gest. dienst Jozef Jessen en  Elisabeth Jessen-Wagemans;  
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en Helena Jessen-Wagemans;  
 • Gest. jrd. Harie Tops en  Leonie Tops-Jessen;
 •  Gest. dienst Mia Jessen-Widdershoven;  
 • Gest. dienst Harie Wagemans; 
 • Gest. jrd. Sjeng Ruijters en Barbara Ruijters-Custers;  
 • Int. Mia Custers; 
 • Int. Jan Schmeits (off);
 • Int. Mia Damen- Henskens (off.)
 • Int. voor de  leden van de broederschap van St.Cornelius.

 

15.00 uur Lof en kinderzegen (dameskoor)

Voor en na de diensten van deze zondag  is er gelegenheid tot inschrijving in het Broederschap van St. Cornelius.

 

Zaterdag 28 september VOORAVOND ZES-EN TWINIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

19.15  uur Gezongen H. Mis (dameskoor); 

 • Int. Annie Hendriks-Slangen en Pierre Hendriks;  
 • Gest. jrd. Harie Tops en  Leonie Tops-Jessen.

 

RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1