EUCHARISTIE VIEREN IN HET CLUSTER SUSTEREN

VIERING PAASTRIDUUM
Wij moeten ervan uitgaan dat ook het Paastriduüm (de drie dagen voor Pasen) met maximaal 30 kerkgangers gevierd mag worden.
In de parochiefederatie bestaat de traditie om de viering van Witte Donderdag, Goede vrijdag en Paaszaterdag centraal in de dekenale kerk, de basiliek van Susteren te laten plaatsvinden voor alle parochianen uit de parochiefederatie.
Om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden de viering via internet te volgen, vindt dit jaar net als vorig jaar de viering van het Paastriduum in de kerk van Nieuwstadt plaats. Vanuit deze kerk kunnen wij immers de vieringen via het Youtube kanaal “KTV Susteren” uitzenden. Immers in deze kerk is voor het uitzenden van de vieringen permanent een camera geïnstalleerd en de geschikte apparatuur aanwezig.

Tijdstippen vieringen kerk NIEUWSTADT:

Witte donderdag 19.00 uur Instelling van de Eucharistie en het priesterschap

Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Gedachtenis van het lijden en sterven van de Heer

Paaszaterdag 20.30 uur Plechtige Paaswake

De diensten kunt u volgen via YouTube kanaal: " KTV SUSTEREN"


OVERZICHT HEILIGE MISSEN IN DE FEDERATIE SUSTEREN

Zaterdag

17.45 uur Kerk Roosteren
18.00 uur Basiliek Susteren
19.15 uur kerk Dieteren

Zondag

9.30 uur kerk Mariaveld
11.00 uur kerk Nieuwstadt (uitgezonden via YouTube en Facebook)

Door de week

Maandag 19.00 uur Noveen kerk Mariaveld

Woensdag 9.00 uur kerk Mariaveld

Vrijdag 9.00 uur kerk Nieuwstadt (uitgezonden via Youtube en Facebook)

Vieringen door de week

Overzicht H. Missen en misintenties in de afzonderlijke parochies
H. Amelberga Susteren

Zaterdag 20 november 18.00 uur H. Mis Basiliek

Jaardienst voor Bertha Maessen-Mooren.

 

O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen Mariaveld

Misintenties: November

 

Maandag 1 november: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

(boekjes achter in de kerk)

 

Woensdag 3 november: H. Mis – 9.00 uur

Voor de zieken in het Hospice

 

Zondag 7 november: H. Mis – 9.30 uur: Viering Allerheiligen

Voor de overledenen van de parochie Mariaveld; Jrd. Chel Fiddelers; Rico Beckers; Wil en Mia Widdershoven-Cuijpers; Overl. Ouders Cuijpers-Beckers; Lèro Lumens; Levenden en overleden leden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille.

 

Allerzielenlof: 15.00 uur

 

Maandag 8 november: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

(boekjes achter in de kerk)

 

Woensdag 10 november: H. Mis – 9.00 uur

Uit dankbaarheid

 

Zaterdag 13 november: Herdenkingsdienst – 14.00 uur

Hubert Peeters

 

Zondag 14 november: H. Mis – 9.30 uur

1ste Jrd. To Thoolen-Craenen; Jrd. Mia Philippen-v.d.Heuvel; Jrd. Nöl Queis; Jrd. Dia Janssen-Schmeits en voor Bèr Janssen; Jrd. Winand Janssen; Jrd. Ida en Pierre Baggen-Claessen; Lei Schreurs; Agnes en Wim Coenen-Savelkoul; Joannes en Marietje Boeijmeer-Snijders; Lèro Lumens

 

Maandag 15 november: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

(boekjes achter in de kerk)

 

Woensdag 17 november: H. Mis – 9.00 uur

Voor het heil van onze Parochies

 

Zondag 21 november: H. Mis – 9.30 uur

Zeswekendienst Léro Lumens; Jrd. Ida Coolen-In ’t Panhuis; Jrd. Tiny Gotzen-Verkooijen; Jrd. Rienus Krijntjes; Jrd. Fien Cleutjens-Moonen; Lies Craenen-Mestrom.

 

Maandag 22 november: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

(boekjes achter in de kerk)

 

Woensdag 24 november: H. Mis – 9.00 uur

Jrd. Wim en Toos Pustjens-Smeets; Bart Pernot (verj.); René Pernot; Ouders Maessen-Smeets

 

Zondag 28 november: H. Mis – 9.30 uur:

Feestdag Catharina Labouré; Reliekverering

Jrd. Harie van Helden en Francisca van Helden-Sanders; Annie Craenen-v.d. Bergh; Sef Janssen (verj.)

 

Maandag 29 november: Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur

(boekjes achter in de kerk)

 

 

Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

  VRIJDAG (15/10):    08:40 uur     Rozenkrans   

                                09:00 uur     Voor de zaligverklaring van pater Bohnen  

 ZONDAG (17/10):     11:00 uur     (GKZ)              29e Zondag door het jaar

 ZWD Mia Jacobs - Douven

Jrd. Hub Rennenberg  

Jrd. Winand Jorissen en Tina Jorissen - Baaten

Jrd. Frans Stelten en Truuke Stelten – van de Bergh en t.i.v.

Christien Sebrechts – Tummers en Martien Sebrecht

 VRIJDAG (22/10):    08:40 uur     Rozenkrans   

                                09:00 uur     Voor de eenzamen in onze parochies

ZONDAG (24/10):     11:00 uur     (Volszang)      30e Zondag door het jaar

 1e Jrd. Gerda Bergh –Mentjens

 VRIJDAG (29/10):    08:40 uur     Rozenkrans   

                                09:00 uur     Voor de overledenen van de afgelopen periode.  

 

 

 

 

 

 WIJZIGING H.MIS: Met ingang van 1 november 2021 wordt op vrijdagavond in Vastrade de H. Mis opgedragen. Dit i.p.v. de zondag mis. Hiermee  verschuift de ochtendmis op vrijdag in Nieuwstadt met ingang van 1 november naar donderdagmorgen om 09:00 uur

 

Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren

Zaterdag 4 december 19.15 uur H. Mis

Jaardienst voor Miet van Bezel-Beunen en voor Jo Beunen

Jaardienst voor Ed en Barbara Jennissen-Joosten en voor Niek en Wien Jennissen

Misintentie voor Hub Püts

Misintentie voor Margret Pustjens-Lenaers

Misintentie voor W.J. Loomans

 

Dinsdag 30 november geen H. Mis

 

 

Heilige Stephanus Dieteren

KERKDIENSTEN november/december 2021

 

Zaterdag 27 november VOORAVOND 1e  ZONDAG VAN DE ADVENT

17.45  uur    H. Mis, wordt door de nieuwe Coronamaatregelen  niet opgeluisterd door fanfare Eendracht , maar wel door het

               Dameskoor.

 •  Int. voor de levende en overleden leden van fanfare Eendracht; 
 • Gest. jrd. Sjiër Lijnen en int. Maria Lijnen-Ruber; 
 • Jrd. Thei van Heel;
 • Int. Sjeng Ruijters en Barbara Ruijters-Custers;
 • Jrd. Tjeu  en Drina Hoorens-Slangen en schoondochter Fien;
 • Gest. dienst  Harie Tops en Leonie Tops-Jessen; 
 • Gest. dienst Christiaan  Jessen en Helena Wagemans;
 • Gest. dienst Harie Wagemans;  
 • Gest. dienst Harie Jessen en Mia Jessen-Widdershoven;
 • Gest. dienst Jozef Jessen en  Liza Wagemans;
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Jrd. Ouders Vergoossen-Wolters en dochter Elly;
 • Int. Sjra Maassen.

 

Zaterdag 4 december    VOORAVOND TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT

 Geen H. Mis.

 

Zaterdag 11 december  VOORAVOND DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

 Geen H. Mis.

 

Zaterdag 18 december  VOORAVOND VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

19.15 uur Gezongen H. Mis (dameskoor).

 • Gest. dienst Maria Jessen;  
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Int.  leden van  het broederschap van St.  Cornelius;
 • Int. Bep Custers en Toos en Herman Custers-van Heel;
 • Int. Harie en Truus Janssen-Custers; 
 • Jrd. Jeanne Meerten-Lambermon en int. Jan Meerten.

 

Vrijdag 24 december    VOORAVOND KERSTMIS

20.30 Uur    Gezongen H. Mis (dameskoor).

 •  Gest. dienst Maria Jessen;
 • Int. Harie en Truus Janssen- Custers;  Gest. dienst Anna Custers;
 • Int. voor de levende en overleden medewerkers van Stichting de Schakel (Bér Bogie,  Lambert Spelthan, Wil Bocken, Tjieu en Fien Vossen, Wil Wauben, Jo Dullens, Frans Fiddelers, Sef  Penders en de paters Sjaak van Helden, Leo Meuffels en Laurentius Bohnen); 
 • Gest.dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen;
 • Int. Bea Evers-Meuffels;
 • Int. Lisette Evers; 
 • Gest. dienst Christiaan Jessen en  Helena Wagemans; 
 • Gest. dienst Harie en Mia Jessen- Widdershoven; 
 • Gest. dienst Jozef Jessen en Liza Wagemans; 
 • Gest. dienst Harie Wagemans;
 • Int. Bep Custers en Toos en Herman Custers-van Heel.

 

Zondag 26 december    2e KERSTDAG, FEEST VAN DE H. STEFANUS

9.30 uur Stille H. Mis.

 • Int. pastoor Giel Custers, overleden ouders en alle overledenen van de familie Custers; 
 • Int. voor de levende en overleden leden, ereleden en vrienden van schutterij St.Stephanus; 
 • Gest. dienst Maria Jessen;
 • Gest. dienst Harie Tops en Leonie Tops-Jessen; Int. Leny Schulpen-Hurxkens.

 

Corona

 

De besmettingscijfers stijgen fors, de regering heeft vrijdag 12 november weer een aantal maatregelen genomen. Voor de kerk geldt vooralsnog het volgende.

 • Draag een mondkapje bij verplaatsingen, dus o.a. bij binnenkomst en de communie.
 • Houd afstand, neem zelf het initiatief; sla een bank over, loop in het middenpad naar de communie-uitreiking achter elkaar, en loop niet allen tegelijk naar buiten.
 • Volkszang kan nog en koren mogen nog zingen, mits de anderhalve meter kan worden toegepast en er voldoende wordt geventileerd.
 • Houd hygiëne in acht, zoals de voorschriften bij hoesten en niezen en kom niet als u klachten heeft.

 

 

Kerkbijdrage

 

Afgelopen week is het schrijven voor de jaarlijkse kerkbijdrage rondgebracht.

Mocht u dit schrijven niet hebben ontvangen en u zou graag een exemplaar ontvangen bel dan 046-4491702.

De kerkbijdrage is onontbeerlijk voor het voortbestaan van onze kerk. De laatste jaren schrijven we  fikse rode cijfers, mede als gevolg van de Coronacrisis waar vele diensten zijn geschrapt en gereduceerd wat betreft aanwezigen. Ook de vergrijzing van onze parochies speelt daarbij een rol.

Wij als parochiecomité willen dit jaar wat extra financiën besteden aan de verlichting van de kerktorenklok.

De richtlijn voor de kerkbijdrage is volgens het bisdom € 115,00, maar voor ons is iedere bijdrage van harte welkom. Het banknummer is NL91 RABO 0111 4008 80. 

 

                                                                                                          

Met vriendelijke groet,

 

Het kerkbestuur/parochiecomité van de R.K. Parochie Dieteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail