Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De R.K. parochies Heilige Amelberga Susteren, Heilige Maria Onbevlekt Ontvangen Susteren-Mariaveld, Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt, Heilige Stephanus Dieteren en Heilige Jacobus de Meerdere Roosteren, hebben samen één en hetzelfde kerkbestuur en ze vormen een samenwerkingsverband "federatie" onder de naam “Federatie Susteren”.
Als parochies houden zij zich aan het:

Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 (klik)


en de


Privacyverklaring-R.-K.-Parochies-versie-24-mei-2018 (klik)


In het kort en concreet voor de federatie Susteren:


De federatie Susteren kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Federatie Susteren verstrekt. Federatie Susteren kan de volgende persoonsgegevens verwerken bij het aanmelden van dopelingen, communicanten en vormelingen en hun ouders en eventuele broertjes en zusjes.
- Voor- en achternaam (van kinderen en ouders)
- Adresgegevens (kind)
- Telefoonnummer(ouders/opvoeders) - E-mailadres (ouders/opvoeders)
- Geslacht (kind)
- Geboortedatum en plaats(kinderen)
- Doopparochie en doopplaats (kind)
- Eventuele huwelijksdatum en huwelijksplaats(ouders)
- Geloofsovertuiging (ouders)
- Voor en achternaam peetouders (bij doopsel)
- IP-adres (ouders)
Ook de gegevens van een overledene worden genoteerd in het overledenenboek. Deze gegevens worden voor intern gebruik tijdelijk digitaal opgeslagen, als ook de contactgegevens van de contactpersoon.


WAAROM Federatie Susteren GEGEVENS NODIG HEEFT
Federatie Susteren verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen indien nodig of gewenst, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Tijdens de voorbereiding op de sacramenten van H. doopsel, H. communie en H. vormsel moeten wij u vaker over bepaalde zaken informeren. Dit gebeurt vooral door u een e-mail bericht te sturen.
Daarnaast gebruikt de federatie Susteren de persoonsgegevens om deze per hand te noteren in de daarvoor bestemde doop- en vormselboek van de parochie waarin het H. doopsel c.q. H. vormsel heeft plaatsgevonden.
Eveneens bestaat er een overledenenboek waarin de gegevens van een overledene handmatig worden genoteerd.HOE LANG Federatie Susteren GEGEVENS BEWAART
Federatie Susteren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.


DELEN MET ANDEREN
Federatie Susteren verstrekt uw persoonsgegevens aan de Kerkelijke ledenadministratie (SILA). Dit gebeurt niet automatisch maar handmatig.
U kunt hier bezwaar tegen maken. Zie beneden.
Dopelingen worden via het secretariaat van de federatie aangemeld bij de kerkelijke ledenadministratie evenals de (katholieke) ouders wanneer deze gegevens nog niet bekend waren bij de ledenadministratie. Eveneens wordt de communie- of vormseldatum vermeld bij de in de ledenadministratie geregistreerde communicant of vormeling. Staat een communicant of vormeling (en zijn of haar ouders) nog niet vermeld in de kerkelijke ledenadministratie dan gebeurt dit alsnog.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Federatie Susteren worden door ons geen bezoekgegevens bijgehouden.
We maken gebruik van "Google Agenda" en we linken voor "kerkTV" door naar "Youtube" Het gebruik van cookies op hun sites valt onder hun verantwoordelijkheid.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: [email protected]

Federatie Susteren zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Ook kunt via deze weg ook u uw wens kenbaar maken niet te willen dat uw gegevens handmatig worden doorgegevens aan de kerkelijke ledenadministratie “SILA”. Nader informatie over SILA
HIER


BEVEILIGEN
Federatie Susteren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Federatie Susteren maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Federatie Susteren verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Federatie Susteren op via
[email protected] . Www.rksusteren.nl is een website van Federatie Susteren.

Het secretariaat van de federatie Susteren is maandag t/m donderdag van: 9.30 – 12.00 uur te bereiken:


Telefoon: 046-4491777


Bezoekadres: Marialaan 2, 6114 CR Susteren


E-mailadres: [email protected]


E-mailadres: [email protected]