Beleidsplan van de parochies van het cluster Susteren

Het kerkbestuur van de parochies van het cluster Susteren volgt de komende jaren stapsgewijs het beleidsplan van het bisdom Roermond.
In dit beleidsplan dat de naam "Blauwdruk 2020" draagt wordt aangegeven in welke richting de komende jaren de parochies en de samenwerking van de vijf parochies van het cluster zich zullen gaan ontwikkelen.