NIEUWS UIT DE PAROCHIE DIETEREN

PAROCHIENIEUWS

 

“Is bij de dood alles afgelopen?”

Filmavond in ’t Stift (gratis)

 

- SUSTEREN- Op donderdag 21 oktober 2021 is in parochiehuis ’t Stift in Susteren de bijzondere film “Heaven is for Real”  te zien. Deze film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Hij gaat over een domineesgezin waarvan het zoontje Colton, vier jaar oud, met een blindedarmontsteking wordt opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig voor Colton en het gezin sterft hij niet en keert hij terug naar het normale leven. De kleuter  Colton vertelt dat hij tijdens zijn operatie in de hemel is geweest. Daar heeft hij bekenden ontmoet. Een ontroerend verhaal van een eerlijke getuige, een kind. We verzoeken geïnteresseerden om zich  telefonisch aan te melden bij kapelaan Amir telefoonnummer 046-4491296 met vermelding van naam, woonplaats en telefoonnummer. Kapelaan Amir is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 16.00 uur tot 19.00 uur Aanmelden kan tot 15 oktober 2021.Aanvang 19.30 uur. Het Stift is open vanaf 19.00 uur

Steeds meer horen en of lezen we dat mensen achter de horizon van het leven hebben mogen kijken. Ze waren bijna dood en zijn teruggekeerd. Het verhaal wat zij hierover vertellen is voor degene die het niet hebben meegemaakt ongeloofwaardig. Deze mensen met een leven veranderde ervaring worden door velen niet begrepen. Doordat er weinig begrip voor hen is, zijn ze vaak in zichzelf gekeerd, klappen dicht en dragen een groot geheim met zich mee. Leven in een wereld die geen begrip voor je heeft is moeilijk.

Gelukkig wordt hier aan meer dan veertig jaar in Nederland, maar ook elders, aandacht geschonken, bijvoorbeeld in de zorg, ziekenhuizen en zelfs wetenschappelijk. Ook binnen het katholieke geloof en in onze parochie federatie willen wij hier aandacht aan schenken. Vandaar dat de federatie twee avonden organiseert, namelijk een filmavond en een avond met twee gastsprekers die zelf een kijkje hebben mogen nemen achter de horizon van het leven.

Op de eerste avond wordt dus de film, “Heaven is for Real”getoond. Je kunt je afvragen, hoe weet een kind van 4 jaar hoe de hemel eruitziet en wie Jezus is? Misschien kunnen wij nog beredeneren dat hij in het domineesgezin opgroeit en wel iets heeft gehoord over de hemel en een afbeelding van Jezus gezien. Maar het is ongelofelijk dat hij zijn overleden overgrootvader heeft gezien en zijn zusje dat door een miskraam is overleden. Colton wist niets van zijn overleden overgrootvader en van zijn overleden zusje. Welke verklaring hebben wij hiervoor dat overledenen voortleven bij Jezus in de hemel?

De werkgroep “pastorale activiteiten RK Susteren” nodigt alle parochianen uit de federatie Susteren uit voor deze filmavond. Het thema “bijna-doodervaring” krijgt een vervolg. Op donderdag 4 november 2021 zullen twee ervaringsdeskundigen ons in hun ervaringen alten delen. Aanvang 19.30, locatie ‘t Stift.

Gezien de coronamatregel is het wenselijk dat iedereen is ingeënt. Er wordt van ons verwacht dat wij hierop toezien.

 

 

 

Kerkbijdrage

 

Afgelopen week is het schrijven voor de jaarlijkse kerkbijdrage rondgebracht.

Mocht u dit schrijven niet hebben ontvangen en u zou graag een exemplaar ontvangen bel dan 046-4491702.

De kerkbijdrage is onontbeerlijk voor het voortbestaan van onze kerk. De laatste jaren schrijven we  fikse rode cijfers, mede als gevolg van de Coronacrisis waar vele diensten zijn geschrapt en gereduceerd wat betreft aanwezigen. Ook de vergrijzing van onze parochies speelt daarbij een rol.

Wij als parochiecomité willen dit jaar wat extra financiën besteden aan de verlichting van de kerktorenklok.

De richtlijn voor de kerkbijdrage is volgens het bisdom € 115,00, maar voor ons is iedere bijdrage van harte welkom. Het banknummer is NL91 RABO 0111 4008 80. Desgewenst kunt u onderstaande QR code gebruiken, ter vereenvoudiging.

 

 

 

 

  

 
What do you want to do ?
New mail