NIEUWS UIT DE PAROCHIE DIETEREN

PAROCHIENIEUWS

 

 

Kerkdiensten :

Na de nieuwe maatregelen van de regering blijft het maximaal aantal mensen dat de H. Mis mag bijwonen gehandhaafd op 30. Het is noodzakelijk dat u zich aanmeldt, u dient uw naam, adres en/of telefoonnummer ter registratie door te geven, dat is een onderdeel van het protocol. Het protocol is achter in de kerk te lezen.

Misintenties kunnen ook in januari weer ingevuld, afgemeld, omgezet worden. Overleg hiervoor met Ger Linssen (tel. 046-4491702) of via de e-mail [email protected].

 

Kerkbijdrage:

Onlangs zijn de brieven voor de Kerkbijdrage bij u in de bus gebracht. In grote getalen is daar reeds gehoor aan gegeven en we hebben reeds een mooi bedrag ontvangen. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest of de brief zijn kwijt geraakt, wij houden ons nog steeds zeer aanbevolen voor uw bijdrage. Dat kan door  overboeking naar  bankrekeningnummer :

NL 91 RABO 0111 4008 80 o.v.v. “Kerkbijdrage 2020” of door gebruik te maken van de QR code.

De richtlijn die wij volgen vanuit het Bisdom is € 110,00, maar voor ons is ieder overig bedrag ook welkom, zeker in deze moeilijke tijden. Nogmaals hartelijk dank aan al degenen die al hebben bijgedragen en die dat nog van plan zijn.

 

Kapelletje Zilstraat :

Opknapbeurt kapel

Enkele maanden geleden meldden we in de Schakel dat “het Kapelke” aan de splitsing Kerkstraat-Echterstraat-Zilstraat groot onderhoud nodig had. Inmiddels heeft er binnen- en buitenschilderwerk plaatsgevonden door de schilder. Onze vrijwilligers hebben de banken en vlonders een opknapbeurt gegeven, waarna de dames van de poetsgroep de “grote schoonmaak” hielden.

Tenslotte is enkele weken geleden ook het nieuwe vloerkleed gearriveerd . “Oos Kapelke”  ziet er weer mooi en up to date uit. Een devote uitstraling. Menige dorpsgenoot, toevallige voorbijganger, wandelaar of fietser bezoekt de kapel voor een momentje van rust, om te bidden en/of  een kaarsje op te steken.

Hierbij wil het parochiecomité nogmaals hun dank uitspreken aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de opknapbeurt. Ook een welgemeend dankjewel aan Stichting de Schakel en alle mensen die met hun donaties dit financieel mogelijk hebben gemaakt. Wij nodigen u allen uit zelf een kijkje te komen nemen.

 

Het parochiecomité

 

  

 
What do you want to do ?
New mail