Nieuws uit de parochie Heilige Amelberga

Inhoud:

1. Heiligdomsvaart

2. Kerk TV

3. Ziekenbezoek

4. Ziekencommunie 

5. Federatievorming

6. Openingstijden kerkhof

 

1. Heiligdomsvaart 2022

In de periode van vrijdag 26 augustus tot en met zondag 11 september vinden de zevenjaarlijkse Feesten van de Heiligdomsvaart plaats. Verwezen wordt naar de site van de Heiligdomsvaart www.heiligdomsvaart.nl 

In verband met de Heiligdomsvaart zal in de kerken van Nieuwstadt, Mariaveld, Roosteren en Dieteren een aantal missen gaan vervallen. 

Van donderdag 25 augustus tot en met 8 september zullen geen missen zijn in bovengenoemde parochies, maar wel zal in Mariaveld op de maandagavond om 19.00 uur de Maria-Noveen doorgaan. 

Diegenen die een  misintentie hebben gevraagd voor deze H. Missen worden verzocht aan te geven wanneer de intentie dient te worden gelezen.

2. KERK TV

Iedere week op vrijdagmorgen om 9.00 uur en op zondagmorgen om 11.00 uur wordt de  Heilige mis vanuit Nieuwtadt uitgezonden via YouTube. Hiervoor moet u naar YouTube-kanaal 'KTV Susteren'.

In de coronatijd hebben we hierover al veel positieve reacties mogen ontvangen. 

3. Ziekenbezoek

Zowel deken Lauvenberg alsook kapelaan Amir zijn graag bereid om zieken thuis,  in de ziekenhuizen of verzorgingsinstellingen te bezoeken. Dit zal dan wel met de nodige corona-voorzichtigheid gebeuren.  Om dit te kunnen doen kunt u deken Lauvenberg bellen op 4491284 of kapelaan Amir op 4491296.

4. Ziekencommunie

Aan thuiszittenden en zieken wordt op de eerste vrijdag van de maand op verzoek de ziekencommunie gebracht. Kunt u ook niet meer naar de kerk komen maar wilt u wel de ziekencommunie ontvangen dan kunt u deken Lauvenberg bellen op 4491284 of kapelaan Amir op 4491296. 

 

5. Openingstijden kerkhof Basiliek

Uit veiligheidsoverwegingen is besloten om de openingstijden van het kerkhof bij de Basiliek te wijzigen: het gehele jaar wordt het kerkhof geopend om 9.00 uur; bij zomertijd is de sluiting om 19.30 uur en bij wintertijd om 17.00 uur.