UA-52517073-1 Mariaveld | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Stacks Image 8023
Nieuws uit de parochie van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen Mariaveld

PAROCHIEBLAD VAN AUGUSTUS 2019

 

WEEKENDVIERINGEN IN HET CLUSTER

 

zaterdag   18.00 uur  Amelberga - Susteren

                  19.15 uur  Dieteren of Roosteren

 

zondag         9.30 uur  Mariaveld - Susteren

                   11.00 uur  Nieuwstadt

 

Nieuws Parochie Mariaveld:

 

OVERLEDEN

Op 21 juni is op 81 jarige leeftijd in het ZC Aan de Baan overleden:
Harie Reiners, Barbarastraat 36 te Susteren.
Zijn uitvaartdienst was 25 juni in de kerk van Mariaveld
Zijn zeswekendienst vindt plaats op zondag 4 augustus in de kerk van Mariaveld.

Op 27 juni is op 92 jarige leeftijd thuis overleden:
Marietje Boeijmeer-Sneijders, Handelsweg 30 te Susteren.
Haar uitvaartdienst was 2 juli in de kerk van Mariaveld
Haar zeswekendienst vindt plaats op zondag 11 augustus in de kerk van Mariaveld.

Mogen zij rusten in vrede.

 

NIEUWS MARIAVELD

Zegening Kruiden –Kroetwus, Mariaveld

Donderdag 15 augustus a.s., op het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, zal tijdens de viering van 19.00 uur in de kerk van Mariaveld de “Kroetwus” gezegend worden.
Voor aanvang van de dienst bestaat de mogelijkheid om in het portaal van de toren van de kerk van Mariaveld een “Kroetwus” te kopen. De “Kroetwus” is gemaakt door vrijwilligers, die de kruiden geplukt en gebonden hebben.
De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van de glazen puien in de kerk. Deze glazen puien zijn bedoeld voor de bescherming van de Maria-kapel en kerk.
Het Parochiecomité hoopt nog dit jaar over te gaan tot de aanschaf van de glazen puien. Zodra deze puien er zijn zal de hoofdingang iedere dag van zonsopgang tot zonsondergang open zijn. De kerk is dan ook toegankelijk voor rollatorgebruikers en mensen in een rolstoel.

 

ALGEMEEN

MIVA-collecte 2019: “Geef meisjes in Kameroen een toekomst”.

In het weekend van 24 en 25 augustus vindt, als deurcollecte, de MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA uw aandacht voor Kameroen. Centraal staat zuster Clementine, die haar leven in het teken zet van kwetsbare meisjes.

Het is onrustig in Kameroen. De burgeroorlog in dit land maakt het leven er niet gemakkelijker op. De infrastructuur is onderontwikkeld, de wegen zijn er slecht of niet begaanbaar. Gelukkig zijn er mensen in dit land die zich ondanks de moeilijkheden blijven inzetten voor hun medemensen. Voor hen wordt dit jaar de MIVA-collecte gehouden. Inspirerende mensen als zuster Clementine. Zij zet zich in voor meisjes in het westen van Kameroen. De generatie van de ouders van deze meisjes is verloren gegaan. Zij zijn gestorven aan de aidsepidemie. De meisjes bleven zonder ouders achter. Zuster Clementine zorgt voor hen. Dankzij haar hebben zij weer een toekomst.

Wij bevelen deze deurcollecte warm bij u aan.

 

Broederschap O.L Vrouw Onbevlekt Ontvangen Mariaveld.

De Broederschap zet zich in voor de promotie van de Wonderdadige Medaille. Zij heeft contact met andere Broederschappen en Gilden en neemt deel aan processies en ommegangen in Wyck-Maastricht, Weert, Den Bosch, Delft, Dordrecht en de onsomliggende plaatsen De Broederschap wil uitbreiden en is op zoek naar nieuwe leden (dames en heren). Wilt u lid worden, u bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden op het parochiekantoor Mariaveld of bel: 06-51287416

RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1