UA-52517073-1 Parochie-comite Mariaveld | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Stacks Image 8050
1. dhr. L. Widdershoven
secretaris kerkbestuur
046-4493570
[email protected]
2. dhr. H. Meuffels
penningmeester/ lid kerkbestuur
046-4854564
[email protected]
3. dhr. T. Damen
gebouwen
046-4493909
[email protected]
4. mevr. M. Bohnen-Craenen
personeel
046-4482156
[email protected]
5. mevr. M. Janssen-Michiels
pastoraal
046-4491421
[email protected]
RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1