UA-52517073-1 Contactgegevens Mariaveld | RK SUSTEREN

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

CONTACT GEGEVENS
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Mariaveld
Openingstijden parochiekantoor:
ma t/m do : 9.30 – 12.00 uur

Telefoon:
046-4491777

Marialaan 2, 6114 CR Susteren

E: [email protected]
W: www.rksusteren.nl

Giro: NL06 INGB 0001 0536 23
Rabo: NL71 RABO 0150 2021 13

KvK-nummer: 74924907


Stacks Image 2099
Extra mededeling secretariaat

Kerkbijdrage

Beste Parochianen

Mogen wij u iets vragen?

Door de komst van IBAN (het nieuwe 18-cijferige banknummer) was het voor ons niet meer mogelijk om u vanuit ons oude boekhoudprogramma te voorzien van een acceptgirokaart voor de betaling van de kerkbijdrage.

Wij bieden u hiervoor onze excuses aan. Dit jaar zijn wij daarom overgestapt op een nieuw boekhoudprogramma.

Tevens zijn wij overgestapt op het programma SILA, waarin alle gegevens van onze parochianen verwerkt en opgeslagen worden.

Bij controle hebben wij gezien, dat niet alle deelnemers, die de afgelopen jaren deelnamen aan de kerkbijdrage, door het ontbreken van een accept-giro waarschijnlijk de kerkbijdrage van dit jaar nog niet, of nog niet volledig, hebben overgemaakt.

De kerkbijdrage voor dit jaar bedraagt €100,-.

Met uw bijdrage zijn wij in staat om onze parochiekerk open te houden en goed te onderhouden. Verder dienen wij van deze gelden de priesters te betalen, die de eucharistievieringen opdragen.

Het Parochiecomité.

 

 

PAROCHIEBLAD VAN AUGUSTUS 2019

 

WEEKENDVIERINGEN IN HET CLUSTER

 

zaterdag   18.00 uur  Amelberga - Susteren

                  19.15 uur  Dieteren of Roosteren

 

zondag         9.30 uur  Mariaveld - Susteren

                   11.00 uur  Nieuwstadt

 

Nieuws Parochie Mariaveld:

 

OVERLEDEN

Op 21 juni is op 81 jarige leeftijd in het ZC Aan de Baan overleden:
Harie Reiners, Barbarastraat 36 te Susteren.
Zijn uitvaartdienst was 25 juni in de kerk van Mariaveld
Zijn zeswekendienst vindt plaats op zondag 4 augustus in de kerk van Mariaveld.

Op 27 juni is op 92 jarige leeftijd thuis overleden:
Marietje Boeijmeer-Sneijders, Handelsweg 30 te Susteren.
Haar uitvaartdienst was 2 juli in de kerk van Mariaveld
Haar zeswekendienst vindt plaats op zondag 11 augustus in de kerk van Mariaveld.

Mogen zij rusten in vrede.

 

NIEUWS MARIAVELD

Zegening Kruiden –Kroetwus, Mariaveld

Donderdag 15 augustus a.s., op het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, zal tijdens de viering van 19.00 uur in de kerk van Mariaveld de “Kroetwus” gezegend worden.
Voor aanvang van de dienst bestaat de mogelijkheid om in het portaal van de toren van de kerk van Mariaveld een “Kroetwus” te kopen. De “Kroetwus” is gemaakt door vrijwilligers, die de kruiden geplukt en gebonden hebben.
De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van de glazen puien in de kerk. Deze glazen puien zijn bedoeld voor de bescherming van de Maria-kapel en kerk.
Het Parochiecomité hoopt nog dit jaar over te gaan tot de aanschaf van de glazen puien. Zodra deze puien er zijn zal de hoofdingang iedere dag van zonsopgang tot zonsondergang open zijn. De kerk is dan ook toegankelijk voor rollatorgebruikers en mensen in een rolstoel.

 

ALGEMEEN

MIVA-collecte 2019: “Geef meisjes in Kameroen een toekomst”.

In het weekend van 24 en 25 augustus vindt, als deurcollecte, de MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA uw aandacht voor Kameroen. Centraal staat zuster Clementine, die haar leven in het teken zet van kwetsbare meisjes.

Het is onrustig in Kameroen. De burgeroorlog in dit land maakt het leven er niet gemakkelijker op. De infrastructuur is onderontwikkeld, de wegen zijn er slecht of niet begaanbaar. Gelukkig zijn er mensen in dit land die zich ondanks de moeilijkheden blijven inzetten voor hun medemensen. Voor hen wordt dit jaar de MIVA-collecte gehouden. Inspirerende mensen als zuster Clementine. Zij zet zich in voor meisjes in het westen van Kameroen. De generatie van de ouders van deze meisjes is verloren gegaan. Zij zijn gestorven aan de aidsepidemie. De meisjes bleven zonder ouders achter. Zuster Clementine zorgt voor hen. Dankzij haar hebben zij weer een toekomst.

Wij bevelen deze deurcollecte warm bij u aan.

 

Broederschap O.L Vrouw Onbevlekt Ontvangen Mariaveld.

De Broederschap zet zich in voor de promotie van de Wonderdadige Medaille. Zij heeft contact met andere Broederschappen en Gilden en neemt deel aan processies en ommegangen in Wyck-Maastricht, Weert, Den Bosch, Delft, Dordrecht en de onsomliggende plaatsen De Broederschap wil uitbreiden en is op zoek naar nieuwe leden (dames en heren). Wilt u lid worden, u bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden op het parochiekantoor Mariaveld of bel: 06-51287416

RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1