Nieuws uit de parochie Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

 

ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN

In verband met de coronamaatregelen zal 1 november op een aangepaste vorm worden gevierd. Om 11 uur vieren wij In de kerk het Hoogfeest van Allerheiligen,  aansluitend zegening van de graven op het oude kerkhof rondom de kerk. In de namiddag op 1 november om 15.00 vindt een korte herdenkingsviering  plaats bij het kruis op het gemeentelijke kerkhof.Hierdoor kan een grotere groep aan de gebedsbijeenkomst deelnemen en kunnen wij voldoen aan de coronavoorschriften zoals deze op het moment van het schrijven van dit bericht gelden. Hierbij zullen de overledenen van afgelopen jaar worden herdacht en zal een kaarsje voor hen worden aangestoken. Aansluitend zullen de graven op het gemeentelijke kerkhof worden gezegend. Voor de Eucharistieviering dient u zich zoals gebruikelijk aan te melden, voor de herdenkingsviering is dit (nog) niet nodig, wel wordt u gevraagd onderling voldoende afstand te houden. ( 1,5 meter regel) Bij slecht weer wordt de herdenkingsdienst ingekort.

 

MISINTENTIES: Het opgeven van misintenties kan op het spreekuur op maandagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur. Ook kunt u de misintenties opgeven door het deponeren in de brievenbus van de pastorie in gesloten envelop met het verschuldigde bedrag. Voor een zondagdienst zijn de kosten € 25,- en voor de vrijdagmis € 11,-

  

GEDACHTENIS KRUISJES OVERLEDENEN

Het is een gebruik in de parochies van het cluster Susteren  om voor een overledene een gedachteniskruisje te maken met daarop de naar en de dag van de geboorte en het overlijden.

In het verleden kwamen een aantal nabestaanden deze gedachteniskruis in het Allerzielen lof ophalen. Vanaf Allerzielen 2015 treed er een verandering op. De nabestaanden ontvangen een uitnodiging om het gedachtenis kruisje rond de jaardienst van hun dierbare overledene op te komen halen. Zodoende blijft het gedachteniskruis ook echt één jaar lang in de kerk hangen. 

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

 Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

  • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
  • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

parochie Christus Salvator