Stacks Image 2075
Nieuws uit de parochie Heilige Johannes de Doper Nieuwstadt

BEZINNING OP HET CORONAVIRUS

 

Vanuit de hemel schrijft (de ghostwriter van) Sint-Ignatius deze brief met 4 tips voor mensen op aarde om beter om te gaan met de coronacrisis. (

 

Dierbare mensen op aarde,

Ik zie dat jullie het moeilijk hebben om een houding te vinden ten aanzien van het coronavirus. Dat is niet vreemd. De voorbije tientallen jaren heeft de wetenschap zo’n vooruitgang geboekt, je ging haast geloven dat binnen de kortste keren voor elk probleem een oplossing kan worden bedacht. Nu wordt wereldwijd duidelijk dat dit een illusie is. Dat kan behoorlijk verwarrend werken.

Zelf heb ik ruim 30 jaar gekampt met chronische ziekte. Als algemene overste van de snel groeiende jezuïetenorde werd ik 15 jaar lang dag in dag uit geconfronteerd met alle mogelijke en onmogelijke problemen. Ik wil jullie graag vier tips geven om deze barre tijden goed door te komen. Ze zijn ontleend aan mijn eigen ervaring.

  1. Gehoorzaam ten tijde van dit coronavirus aan de artsen, de wetenschappers en de bevoegde overheden als was het aan God zelf. Ook al ben je het niet met hun besluiten eens of snap je ze niet goed, heb de nederigheid om te aanvaarden dat het de moeite loont te vertrouwen op hun kennis en ervaring. Het zal je een gerust geweten geven en je toelaten jouw bijdrage te leveren tot de oplossing van de crisis.
  2. Hoed je voor angst. Angst komt nooit van God en leidt niet naar God. De angst fluistert je vaak alle mogelijke redenen in waarom je bang zou moeten zijn. Veel daarvan is waar. Alleen, je hoeft er geen angst voor te hebben. De Heer zorgt ook nu voor jullie. Dat weet ik uit goed ingelichte hemelse bron. De ervaring heeft geleerd dat Hij recht schrijft op de kromme aardse lijnen. Durf daarin te geloven.
  3. In tijden van crisis heb je niet minder, maar juist meer baat bij gebed. Gun het je om je te laven aan zijn liefde. Het is het beste tegengif tegen de angst.
  4. Ten slotte, vergeet bij dit alles niet te leven en te genieten van het leven. Wat er ook gebeurt, elke seconde die je gegeven wordt is een enig en kostbaar geschenk. Daar kan het coronavirus niets aan veranderen.

Met jullie verbonden in niet aflatend gebed,

+ Ignatius, Hemel, 14 maart 2020, aardse tijd

 

(bron: Kerknet.be)

 

 

MISINTENTIES: Het opgeven van misintenties kan op het spreekuur op maandagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur. Ook kunt u de misintenties opgeven door het deponeren in de brievenbus van de pastorie in gesloten envelop met het verschuldigde bedrag. Voor een zondagdienst zijn de kosten € 25,- en voor de vrijdagmis € 11,-

  

GEDACHTENIS KRUISJES OVERLEDENEN

Het is een gebruik in de parochies van het cluster Susteren  om voor een overledene een gedachteniskruisje te maken met daarop de naar en de dag van de geboorte en het overlijden.

In het verleden kwamen een aantal nabestaanden deze gedachteniskruis in het Allerzielen lof ophalen. Vanaf Allerzielen 2015 treed er een verandering op. De nabestaanden ontvangen een uitnodiging om het gedachtenis kruisje rond de jaardienst van hun dierbare overledene op te komen halen. Zodoende blijft het gedachteniskruis ook echt één jaar lang in de kerk hangen. 

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

 Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

  • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
  • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]