UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Misintenties St Jan de Doper Nieuwstadt

ZONDAG (16/02):     11:00 uur     (Volkszang)                     6e Zondag door het jaar

 

Jrd. Els Schreurs - Hurkens

Maria Cleven

Jos Paes

Pastoor Andreas Widdershoven

Ed van Helvert (bgv trouwdag)

Voor de overleden leden van buurtvereniging “’t Kapelke” in 2019

 

 

VRIJDAG (21/02):    09:00 uur     Voor het welzijn van onze parochie

 

 

COLLECTANT:   Zondag: Meulenberg

 

 

AFWIJKENDE MISTIJDEN: de mis van 23 februari (carnavalszondag) zal beginnen om 10:00 uur. Op Aswoensdag is de aanvang van H. Mis om 19:15 uur.

 

 

ZONDAG (23/02):     10:00 uur     (GZN)              CARNAVAL /7e Zondag door het jaar

 

Jrd. Mathieu Ubachs en Maria Getrudis Ubachs-Kusters

Jan Timmers

Guus Cozemans

Tom Vrehen, Christina en Theo Cozemans

Voor de levende en overleden leden van Carnavalsvereniging De Foetelaers

 

 

COLLECTANT:   Zondag: Colaris

 

 

WOENSDAG (26/2): 19:15 uur     (Schola)          Aswoensdag

 

 

VRIJDAG (28/02):    09:00 uur:    Voor de geestelijken in ons bisdom.

 

 

VRIJDAG (28/02):    19:00 uur     (Schola)                          Kruisweg

 

 

CARNAVAL: Carnaval: het leven vieren. Dat is een serieus spel. ‘Als humor en ernst met elkaar trouwen, wordt het leven een feest'. Het is inderdaad een feest om met humor naar jezelf en naar anderen te kijken. In de veertig dagen die er op volgen worden we uitgenodigd om ons verder te verdiepen in wat het leven ons geeft en wat het van ons vraagt. Maar laten we eerst carnaval vieren; het leven vieren!

 

 

 

 

 

 

   

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

 Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

  • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
  • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1