UA-52517073-1 RK Susteren

RK SUSTEREN

Samen de toekomst tegemoet

Misintenties St Jan de Doper Nieuwstadt

 VRIJDAG(06/09):      9:00 uur       Voor de zieken in onze parochie.

 

ZONDAG (08/09):      11:00 uur      (Dameskoor)            23e Zondag door het jaar

 

Jrd. Gerard Hennen en Leonie Hennen - Bosch

Jrd. Leny Busch

Jrd. Christien Sebrechts-Tummers en t.i.v. Martien Sebrechts

Ouders Willem Savelkoul en Helena Smeets en overledenen van de familie

Lei Rennenberg

Isodoor Krivec(b.g.v. verjaardag) en t.i.v. ouders Nelissen – Meulenberg

Roy Cleven en Mia Schmeits – Gillessen

Anna en Andreas v/d Bergh – Cleven en dochter Tilla

Jos Paes

 

VRIJDAG (13/09):     09:00 uur      Voor de eenzamen in onze parochie

  

ZONDAG (15/09):      11:00 uur      (Dameskoor)                       24e Zondag door het jaar

 

ZWD. Guy Hanssen en t.i.v. Jessie Hanssen - Arets

Jrd. Ouders Sjeng Bex en Bertha Stelten

Jrd. Joep Paulzen

Jrd. Mathieu Tops en t.i.v. Lieske Tops – Klassen en Bea

Nellie Wirtz-Lousberg

  

VRIJDAG (20/09):     09:00            Voor de overledenen van de parochie

  

GERARDUSKALENDER 2019: Dagkalender met feest- en gedenkdagen, spreuken en grapjes, bezinning en inspiratie. Verkrijgbaar op de Parochiecentrum tijdens spreekuur op maandagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur. De kosten bedragen € 7,50 per stuk.

   

WiJZIGING IN DE TARIEVEN VOOR MISINTENTIES:

Met ingang van 1 januari jongstleden, is het tarief voor de misintentie in het weekend € 25,-.

Voor de mis op vrijdag is het tarief € 12,-. Misintenties kunt u aanvragen op maandag tijdens het spreekuur. Het spreekuur is op maandag van 18:30 u tot 19:30 uur in het Parochiecentrum. Ook kunt u misintenties aanleveren in gesloten envelop onder vermelding van de intenties en bijgevoegd het verschuldigde bedrag en deponeren in de brievenbus van het Parochiecentrum. Tevens kunt u misintenties aanvragen via het mailadres van onze parochie e mail: [email protected] of via de website rksusteren. Het bankrekening nummer van de parochie H Johannes de Doper is als vanouds:NL84 RABO 0136800262

   

BELANGRIJKE MEDEDELING MBT HEROPENING OUDE KERKHOF NIEUWSTADT

 Het oude kerkhof van Nieuwstadt is van overheidswege midden jaren ’80 gesloten. Sinds die tijd heeft het kerkhof een monumenten-status gehad. Grafrechten zijn sinds die tijd niet meer verlengd hoeven te worden. Als gevolg van een andere wetswijziging is het weer toegestaan om het oude kerkhof van Nieuwstadt te heropenen. Het kerkbestuur heeft besloten om deze heropening te doen per 1 januari 2018.

Dit besluit heeft 2 grote consequenties:

  • per direct kan er weer begraven worden op het oude kerkhof. Grafrechten zijn vanaf dan verkrijgbaar voor minimaal 10 jaar en ten hoogste voor 40 jaar.
  • Van de bestaande graven zullen de grafrechten moeten worden vernieuwd.

Nabestaanden / rechthebbenden van graven op het kerkhof Nieuwstadt worden opgeroepen om zich te melden bij het kerkbestuur. Bij aantoonbare grafrechten na 01.01.2018 zal dit in de administratie worden verwerkt. Diegene die geen grafrechten meer hebben, maar dit wel wensen te nemen, kunnen dan een nieuw contract afsluiten. Tarieven zijn verkrijg-baar bij het parochiecentrum op het maandag-avond spreekuur.

Graven die na 01.01.2019 geen grafrechten meer hebben, zullen op termijn (onder de randvoorwaarden als genoemd in de wet op de lijkbezorging) worden geruimd.

Het complete kerkhofreglement is verkrijgbaar op het parochiekantoor, Millenerstraat 3A, Nieuwstadt. Het kantoor is open op maandagavond 18:30 – 19:30 uur. Of aanvraag via email: [email protected]

 

 

 

RK parochiecluster Susteren

WM1TDNAG8ZDWRIA1