Misintenties St Jan de Doper Nieuwstadt

 

 VRIJDAG (30/10):    08:40 uur     Rozenkransgebed

 VRIJDAG (30/10):    09:00 uur     Voor de parochianen met geestelijke nood

 

ZONDAG (01/11):     11:00 uur     (Cantor)                          Hoogfeest Allerheiligen

 Jrd. Sjaak Schmeits en Maria Hubertina Killen

Jrd. Sjang Cleven en Toos Cleven – Sanders

Jrd. Mia Schmeits – Gillessen

Jrd. Roy Cleven

Ed van Helvert

Jo Smeets

Mia Hennen Schmeitz

Paula Savelkoul – Widdershoven

Math Colaris

Lerang Willems en To Willems Feller

Ouders Verheijen Mestrum en zoon Jan

Ouders Louvenberg Mengelers en familie

Leo Cleven en Wies Cleven Ophelders

Kitty Willems – van den Breemer

Jos Paes

Josef Hensgens

Lou Derks

Tom Vrehen

Ouders Vrehen – Vorsselen en overledenen van de familie

Levende en overleden leden van de familie Kleis – Schumacher en Hans Pricken

  

VRIJDAG (06/11):    09:00 uur    Voor de zieken in ons cluster

                                                 Mathijs Didden en Mia Didden – Jongen

                                                 Eugéne Nottelman en overledenen van de familie

  

ZONDAG (08/11):     11:00 uur     (Cantor)                          32e Zondag door het jaar

 Jrd. Mia Jongen – Gulikers

Willem Meulenberg, Maria Helena Meulenberg – Salden en Bertha Salden

Frits Alberts

 VRIJDAG (13/11):    09:00 uur    Voor zalig verklaring van Pater Bohnen

 

  

BIJWONEN VAN MISSEN:

Afgelopen weekend kregen we het bericht dat de bisschoppen parochies vragen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
  • Samenzang is niet toegestaan
  • Voor het bijwonen dient u zich als gebruikelijk aan te melden

Laten we de komende periode er samen de schouders onder steken met als motto:

Ik draag een mondkapje om u te beschermen, draagt u een mondkapje om mij te beschermen?

1 november:

In verband met de coronamaatregelen zal 1 november op een aangepaste vorm worden gevierd.

Om 11 uur vieren wij in de kerk het Hoogfeest van Allerheiligen met aansluitend de zegening van de graven op het oude kerkhof rondom de kerk.

Voor deze Eucharistieviering zal van de overledenen van afgelopen jaar een beperkt aantal nabestaanden worden uitgenodigd.Indien u niet tot deze groep behoort, verzoeken wij u nadrukkelijk zich niet op te geven voor deze Eucharistieviering. Na deze eucharistieviering en van 14.00 tot 16.00 is er in de kerk de gelegenheid tot het afhalen van een gedachtenisprentje. Houdt hierbij rekening met de looprichtingen en de afstand van 1.5 meter.In tegenstelling tot het eerdere bericht zal als gevolg van de recente aanscherpingen op  1 november om 15.00 GÉÉN korte herdenkingsviering  plaatsvinden bij het kruis op het gemeentelijke kerkhof.Wel zullen de priesters ergens in de middag de graven op het gemeentelijk kerkhof gaan zegenen.

Mochten er de komende tijd nog veranderingen door gevoerd worden door de overheid. Zullen we de regels volgen wanneer deze aangepast worden.

  AANMELDEN VOOR BIJWONEN EUCHARISTIE VIERING.

Om goed de richtlijnen van het RIVM uit te voeren rondom het Coronavirus, en de gezondheid waarborgen van ons allen. Blijft het aanmelden voor de H. Mis op zondag gehandhaafd. Dit ook om het maximaal aantal bezoekers te kunnen blijven controleren.

Aanmelden kan op de volgende telefoonnummers:

Dinsdag van 10:00 u tot 12:00 uur  tel. 046 4857074

Woensdag van 10:00 u tot 12:00 uur tel. O46 4854140

Alvast bedankt voor u medewerking