Stacks Image 11007
HET HEILIG DOOPSEL

Zodra het kind het leven via zijn ouders ontvangt , zegt God: het mag ook Mijn leven hebben; het mag ook Mijn kind zijn.
God biedt het Zijn levenskracht aan.

Het antwoord op dit aanbod ligt bij de ouders.
Als de ouders zelf gelukkig zijn met hun geloof, zullen ze op dit aanbod ingaan en daarmee geen maanden of jaren wachten.
Als het kind klein is, geven de ouders ongevraagd aan hun kind door wat zij zelf als goed ervaren. Ouders die zeggen: het kind moet later zelf maar beslissen of het gedoopt wil worden, zijn zelf niet vol van hun geloof. Of het kind later gelukkig zal zijn met dit ontvangen goddelijk leven is een andere kwestie. Het zal later misschien ook met andere ontvangen dingen van zijn ouders niet gelukkig zijn.


DOOPDATA KIJK HIER

OUDERAVOND TER VOORBEREIDING OP HET HEILIG DOOPSEL

De doopvoorbereidingsavonden in zijn op de volgende woensdagavonden :

woensdag 4 januari 2023
woensdag 1 februari 2023
woensdag 1 maart 2023
woensdag 5 april 2023
woensdag 3 mei 2023
woensdag 7 juni 2023
woensdag 5 juli 2023
woensdag 2 augustus 2023
woensdag 6 september 2023
woensdag 4 oktober 2023
woensdag 8 november 2023
woensdag 6 december 2023
woensdag 6 december 2023


in ’t Stift aan het Salvatorplein in Susteren
Deze avonden zijn bedoeld voor de ouders die met
de deken of de kapelaan

een afspraak hebben gemaakt om hun kindje te laten dopen.
De avond begint om 20.00 uur.Beneden kunt u het doopboekje dat wij gewoonlijk gebruiken, downloaden.Om een afspraak te maken voor het dopen kunt u bellen naar:


Deken Lauvenberg tel. 4491284
Kapelaan Amir tel. 4491296


U kunt ook een email sturen naar

[email protected] wanneer u vragen heeft.Na contact met deken of kapelaan kunt u via onderstaande knop de dopeling aanmelden.parochie Christus Salvator