Stacks Image 2587

Vormen betekent "sterken". Als het kind groter en sterker wordt, heeft het ook geloofs-versterking nodig. Zoals de apostelen na het vertrek van Jezus naar zijn Vader, Gods Geest ontvingen om voor hun geloof uit te komen, wat zij eerst niet meer durfden. Zo wordt aan de kinderen Gods Geest geschonken om voor hun geloof te blijven uitkomen.
Daarom komt de bisschop of zijn plaatsvervanger het Heilig Vormsel toedienen aan de kinderen van de hoogste klas(sen) van de basisscholen.
De ouders wordt gevraagd vrijwillig hun kind(eren) hiervoor op te geven.

De kinderen worden op in de parochie door kapelaan Joseph op hun heilig Vormsel voorbereid.
Voor vragen of opmerkingen: telefoon 046-4491296 Email: [email protected]
DATA 2023
TOEDIENING HEILIG VORMSEL BINNEN de FEDERATIE SUSTEREN
Vrijdag 24 maart 2023 om 19.00 uur kerk van Mariaveld

Vrijdag 31 maart 2023 om 19.00 uur kerk Nieuwstadt

parochie Christus Salvator