UA-52517073-1 Vormselaanmelding | RK SUSTEREN

aanmelding Heilig Vormsel

gaven van de Heilige Geest

LEEST U VOORDAT U HET FORMULIER INVULT OOK DE PRIVACY VERKLARING
Door het invullen en versturen van de gegevens, geeft u ons toestemming,

om de door u versterkte gegevens binnen de parochies van het cluster Susteren te mogen gebruiken om medewerkers van de parochie de mogelijkheid te bieden het Heilig Vormsel van uw kind zo goed mogelijk te regelen en uzelf eventueel van informatie betreffende het Heilig Vormsel van uw kind te voorzien .
De gegevens worden na het vormsel per hand in het hiervoor bestemde doopboek genoteerd van de parochie waarin uw kind werd gedoopt. Wij zullen indien nodig de z.g doopparochie schriftelijk op de hoogte brengen van het H. Vormsel dat uw kind ontvangen heeft.De parochies houden zich aan het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 (Klik)

Deze gegevens worden ook per hand doorgegeven aan de kerkelijke ledenadministratie "SILA".
Wanneer u hier bezwaar tegen hebt kunt u dit vermelden bij de opmerkingen onderaan in het formulier.


In welke parochie wordt het H. vomsel toegediend

Welke basisschool

contactadres vormeling

U moet een email adres aangeven. Dit e-mail adres zal ook voor de correspondentie met U gebruikt worden.

Voer e-mail adres nogmaals in

In welke kerk en waar werd de vormeling gedoopt?

Wat is de doopdatum van de vormeling?


GEVENS OVER OUDERS


__________________

GEGEVENS OVER GEZIN

__________________

WONEN ER MEER KINDEREN IN HET GEZIN?

Door onderstaande gegevens te verstrekken geeft u toestemming om ze te gebruiken voor de parochieadministratie


Alert!

RK parochiecluster Susteren

HGeest
vormselvormsel 9
Vormsel-01


vormselduifvormsel8vormsel2


vorsmel10
WM1TDNAG8ZDWRIA1